Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Lea Tuvikene

Algus: 16.02.2018 13:15

Veski 4, Tartu

Lea Tuvikese filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

Kaitsmisele tuleb doktorandi Lea Tuvikese väitekiri „The effect of natural variability on the assessment of ecological status of shallow lakes. Loodusliku muutlikkuse mõju madalate järvede ökoseisundi hindamisele“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks rakendusbioloogia erialal.

Avalik kaitsmisistung toimub Tartus, Veski 4. 

Doktoritöö juhendaja on juhtivteadur Peeter Nõges, oponent prof Brigitte Nixdorf (Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ digitaalarhiivis DSpace.