Sündmused

Ettevõtte külastuse päev: „Toormele lisandväärtuse andmine“

Algus Kell: 09:00
Lõpp Kell: 15:30

Külastatakse Scandagra Eesti AS-i.

Soovijaid võtab buss peale 09:00 Eesti Maaülikooli Spordihoone parklast. Päeva orienteeruv lõpp on 15:30.

Ettevõtete külastustel jagatakse praktilist teadmist koostöö arendamiseks ja toormele lisandväärtuse andmiseks.

Ootame osalema toimivate ja alustavate põllumajandusühistute juhtkonda ja liikmeid.

Eelregistreerimine on kindlasti vajalik kuni (17.01.2019), sest osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber. Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

Teabematerjal alustavale ühistule on kättesaadav järgmiselt lingilt: http://yhistegevus.emu.ee/index.php/informatsioon/valjaanded/teabematerjalid/

Ürituste korraldamist toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

Koostöös teeme paremini!

Liis Võlli

Programmi assistent
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut
liis.volli@emu.ee
+372 51 92 9840
yhistegevus.emu.ee
facebook.com/yhistegevus
instagram.com/yhistegevus