Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Peeter Padrik

Algus: 01.11.2019 10:15

Kreutzwaldi 5-2A1

1. novembril kell 10.15  tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Peeter Padriku doktoritöö "Eesti holsteini tõugu sugupullide sperma kvaliteet, seda mõjutavad tegurid ning seos in vivo viljakusega. Factors Influencing the Quality of Frozen/Thawed Semen from Estonian Holstein AI Bulls, and Relationships between Semen Quality Parameters and in vivo Fertility."

Avalik kaitsmine toimub Kreutzwaldi 5, ruumis 2A1.

Doktoritöö juhendajad on prof. Ülle Jaakma ja prof. Emeritus Olev Saveli ning oponent Dr. Katarzyna Kupisiewicz (Viking Genetics).

Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.