Sündmused

Metsanduse aastakonverents "Metsanduselt praktikale"

Kreutzwaldi 1a (maaülikooli peahoone) - aula

13. detsembril toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas metsanduse valdkonna aastakonverents "Metsateaduselt praktikale", kus tutvustatakse viimase aja metsanduslike teadusuuringute tulemusi.

 

Ajakava:

10.00 Eesti Maaülikooli rektor professor Mait Klaassen. Avasõnad

10.20 Vanemteadur Steffen Noe. SMEAR Estonia - Metsaökosüsteemi ja atmosfääri vastastikmõju ja metsandus

10.55 Vanemteadur Marek Metslaid. Süsiniku mõõtmised erinevatel metsahäiringualadel

11.30 Vanemteadur Jürgen Aosaar. Kuusekändude juurimise mõju uue metsapõlve arengule ja juuremädanike levimisele

12.00 Lõuna

13.10 RMK stipendiumite üleandmine

13.15 Doktorant Elisabeth Rähn. Lageraie mõjust mullaseente elustikule

13.50 Teadur Allar Padari. Eesti metsade ülepinnaline takseerimine kaugseire abil. Tulemuste analüüs – arvestuslangid, bioatlas.

14.20 Selja- ja jalasirutamine

14.40 Dotsent Urmas Peterson. Lageraiealade kaugseire Eesti keskkonnaseire programmis

15.15 Diskussioon, lõpetamine

 

Moderaator: Dotsent Ivar Sibul

 

Registreerumine SIIN.

Konverents toimub Astra projekti Väärtusahelapõhine biomajandus raames.