Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Kaari Reimus

Algus: 16.09.2020 16:00

Kreutzwaldi 62-A201

16. septembril kell 16.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kaari Reimuse doktoritöö „Suremus farmis ja sellega seotud riskitegurid Eesti piima- ja lihaveisekarjades. On-farm mortality and related risk factors in Estonian dairy and beef herds“. Kaitsmine toimub BBB veebiruumis

Doktoritöö juhendajad on dotsent Kerli Mõtus ja professor Arvo Viltrop ning oponent professor Marcia Endres (Minnesota Ülikool, USA).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.