Metsanduse konverents

Päevakava

 

Reede, 6. oktoober 2017 kell 10.00-16.00
Eesti Maaülikooli aula, Kreutzwaldi 1, Tartu

9:30

Registreerimine ja tervituskohv

10:00

Avasõnad. Eesti Maaülikooli rektor prof. Mait Klaassen

10:15

Institutsionaalne uurimistoetus (IUT) ja Eesti teaduse rahastamise edasised arengud.

ETAg juhatuse esimees Andres Koppel

10:30

IUT  teema "Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine". Prof. Veiko Uri

 

Ettekanded, I osa

10:40

Puupõldude süsinik ja elurikkus. Prof. Hardi Tullus

11:05

Metsapuude kasvu ja väljalangevuse modelleerimisest. Prof. Andres Kiviste

11:30

Põlengujärgne metsa taastumine ja süsiniku dünaamika. Vanemteadur Marek Metslaid

11:55

Jääksood, tuhk ja süsinik. Vanemteadur Katri Ots

12:20

Metsade majandamine, süsiniku sidumine ja looduskaitse. Vanemteadur Raul Rosenvald

12:45

Lõunapaus ja posterettekanded

 

Ettekanded, II osa

13:30

Kus on metsas süsinik ja kuhu see koguneb? Prof. Veiko Uri

13:55

Kaugseire kasutamine infoallikana jätkusuutliku metsamajanduse korraldamisel. Vanemteadur Mait Lang

14:20

Uut infot puude invasiivsetest haigustest. Dots. Rein Drenkhan

14:45

Loodusliku häiringurežiimi muutused hemiboreaalses metsavööndis. Prof. Kalev Jõgiste

15:10

Kokkuvõtted, arutelu ja lõppsõna

 

Konverentsi moderaator: Prof. Veiko Uri

Registreerumine konverentsile „Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine“

Eesnimi:*
Perekonnanimi:*
Asutus:
E-post:*
Tel:
Please leave empty: