Reeglid

Konkursi reeglid

 1. Videokonkursi korraldab Eesti Maaülikooli turundus. ja kommunikatsiooniosakond (kontakt: Kairit Prits, tel 731 3044).
 2. Konkursil osalemiseks tuleb esitada maksimaalselt ühe minuti pikkune (60 sekundit) videoklipp, kus tutvustatakse õpitavat eriala, uurimisteemat, lõputööd või teadusprojektiga seotud teemat.
 3. Konkursile esitatavate klippide arv ei ole piiratud, üks osaleja võib esitada ka mitu erinevat klippi.
 4. Konkursil osalemisega annab videoklipi autor loa (lihtlitsentsi) selle edaspidiseks kasutamiseks Eesti Maaülikoolile ning kinnitab, et lubab kasutada klippi ülikooli reklaamimise eesmärgil erinevates kanalites.
 5. Konkursi võitja valib välja Eesti Maaülikooli poolt moodustatud 5-liikmeline zürii, kelle otsus on lõplik ega kuulu muutmisele. 
 6. Zürii poolt parimateks tunnistatud videod kuulutatakse välja aprilli keskpaigas ning võitjaid teavitatakse isiklikult, lisaks kuulutatakse võitjad välja maaülikooli kodulehel ning Facebooki lehel. 
 7. Zürii poolt valitud videokonkursi auhinnaks on kaks 2017. aasta suvel toimuva festivali Weekendi piletit või samas väärtuses mõne Eestis asuva spaa lõõgastuspakett, mille täpsemates tingimustes ja kasutamise ajas lepitakse kokku võitjaga personaalselt. Auhinna kasutamisel tekkinud probleemide eest maaülikool ei vastuta. Teise ja kolmanda kohad auhinnaks on Eesti Maaülikooli meened. 
 8. Osavõtja vastutab enda ja video kohta esitatud andmete õigsuse eest ning kinnitab, et ta on konkursile saadetud klipi autor ja selle tegemisel ei ole rikutud autoriõiguseid.
 9. Korraldajal on õigus teha muudatusi videokonkursi ajakavas.
 10. Korraldajal on ühepoolne õigus videokonkurss vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel katkestada. Vastaval juhul antakse sellest kohe teada veebilehel www.emu.ee.
 11. Konkurss toimub ajavahemikul 27. veebruar kuni 3. aprill 2017.
 12. Kõik korraldaja otsused konkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud.
 13. Videokonkursil saavad osaleda kõik Eesti Maaülikooli üliõpilased kõigis õppeastmetes. Konkursile videot esitades nõustub osaleja konkursi reeglitega.
 14. Korraldajal on õigus jätta konkursil hindamata videod, mis on ebatsensuursed, ülikooli kuvandit kahjustavad, solvavad või muul moel ebasobivad.