Teadus kapist välja

Videokonkurss "Teadus kapist välja"

Videokonkurss  „Teadus kapist välja" on mõeldud Eesti Maaülikooli tudengitele, et tutvustada oma teadustegevust või uurimisvaldkonda laiemale sihtrühmale.

Konkursil osalemiseks tee videoklipp sellest, mida uurid või millise projektiga tegeled Maaülikoolis. Eesmärk on näidata, kui kirevad ja huvitavad on meie ülikoolis õpetatavad erialad ning teadusteemad. Ootame kuni 1 minuti (60 sekundit) pikkuseid videoklippe, mis peegeldavad kõige isikupärasemalt Sinu eriala, teadus- või lõputöö teemat.

Lae on töö Dropboxi, Google Drive (vms) keskonda ja saada selle link emailile emupress@lists.emu.ee hiljemalt 3. aprillil kell 14.00.

 

Kes saavad osaleda?

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti Maaülikooli üliõpilased sõltumata õppekavast või õppeastmest.

 

Kes hakkab hindama?

Konkursile laekunud videoklippe hakkab vaatama ja hindama Eesti Maaülikooli tudengitest ja töötajatest koosnev vähemalt 5-liikmeline žürii.

 

Millised on auhinnad?

Auhinnatakse kolme parimat videot. Peaauhinna võitja saab valida kas soovib auhinnaks kahte 2017. aasta suvel toimuva festivali Weekendi pileteid või mõne Eestis asuva spaa paketti, mille täpsemates tingimustes ja kasutamise ajas lepitakse kokku võitjaga personaalselt.

 

Kuidas konkursil osaleda?

 • Konkursile oodatakse videoklippe, mille pikkus on maksimaalselt 1 minut.
 • Video tegemisele võib läheneda loominguliselt. Mõtle välja, kas Sa tutvustad videoklipis enda lõputööga seotud teemat või mõnda muud huvipakkuvat teemat enda uurimisvaldkonnas. Põhiline on tutvustada teemat võimalikult lihtsalt laiemale publikule.
 • Kasuks tuleb köitev lähenemine oma uurimisprobleemile, teema käsitlemine mitteasjatundjale arusaadavalt, veenev esitus ja teemakohased video katteplaanid, mis võivad sisaldada ka jooniseid, animatsiooni vms. Ole loov!
 • Konkursil osalemiseks pole oluline, kas videoklipp on filmitud üles mobiiltelefoni või professionaalsete vahenditega. Oluline on idee originaalsus, mitte videos kasutatud tehnilised lahendused ja filmimise kvaliteet.
 • Video kokkupanemiseks on olemas erinevaid multimeedia lahendusi, üks lihtsamaid on näiteks tasuta kättesaadav Windows Live Movie Maker.
 • Konkursil võivad osaleda nii eesti kui ka inglise keelsed videod.
 • Saada oma videoklipp koos nime, eriala,kursuse ja kontaktandmetega (telefoninumber, meiliaadress) hiljemalt 3. aprillil kell 14.00 aadressil emupress@lists.emu.ee.

 

Konkursi reeglid

 1. Videokonkursi korraldab Eesti Maaülikooli turunduse ja kommunikatsiooni osakond (kontakt: Kairit Prits, tel 731 3044).
 2. Konkursil osalemiseks tuleb esitada maksimaalselt ühe minuti pikkune videoklipp, kus tutvustatakse enda eriala, uurimisteema, lõputöö või teadusprojektiga seotud teemat.
 3. Konkursile esitatavate klippide arv ei ole piiratud, üks osaleja võib esitada ka mitu erinevat klippi.
 4. Konkursil osalemisega annab videoklipi autor loa (lihtlitsentsi) selle edaspidiseks kasutamiseks ülikoolile ning kinnitab, et lubab kasutada klippi Maaülikooli reklaamimise eesmärgil erinevates kanalites
 5. Konkursi võitja valib välja Eesti Maaülikooli poolt moodustatud zürii, kelle otsus on lõplik ega kuulu muutmisele. 
 6. Zürii poolt parimateks tunnistatud videod kuulutatakse välja
 7. Zürii poolt valitud videokonkursi võitja saab valida auhinnaks kas festivali Weekend piletid või kokkuleppel võitjaga valitud spaa-puhkus mõnes Eesti spaas. 
 8. Osavõtja vastutab enda ja video kohta esitatud andmete õigsuse eest ning kinnitab, et ta on konkursile saadetud klipi autor ja selle tegemisel ei ole rikutud autoriõiguseid.
 9. Korraldajal on õigus teha muudatusi videokonkursi ajakavas.
 10. Korraldajal on ühepoolne õigus videokonkurss vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel katkestada. Vastaval juhul antakse sellest kohe teada veebilehel www.emu.ee
 11. Konkurss toimub ajavahemikul 20. veebruar kuni 3. aprill 2017.
 12. Kõik korraldaja otsused konkurssi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud.
 13. Videokonkursil saavad osaleda kõik Eesti Maaülikooli üliõpilased kõigis õppeastmetes. Konkursile videot esitades nõustub osaleja konkursi reeglitega.
 14. Korraldajal on õigus jätta konkursil hindamata videod, mis on ebatsensuursed, ülikooli kuvandit kahjustavad, solvavad või muul moel ebasobivad.