Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond

SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond on 2006. aastal ellu kutsutud sihtasutus, eesmärkidega:

  • rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu toetada Eesti Maaülikooli arengut, vahendades ülikoolile mõeldud sihtotstarbelisi toetusi ning finantseerides ülikooli poolt läbi viidud projekte;
  • välja anda nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele avaliku konkursi korras preemiaid ja stipendiume ning finantseerida uurimis- ja arendusprojekte kultuuri, teaduse ja hariduse valdkondades;
  • toetada ettevõtjate ja ülikooli koostööd.

Sihtasutuse põhikiri on kättesaadav siit.

Kontaktid:

Aadress: Kreutzwaldi 1a (ruum 223), 51014 Tartu

Juriidiline aadress: Kreutzwaldi 64, 51014 Tartu

Juhatuse liige: Kairit Prits

Telefon: + 3727313044

E-post: tootsifondemu.ee

Registrikood: 90007980

Arveldusarve: EE321010220063859013 (SEB), EE637700771000812666 (LHV)

Eesti Maaülikool

Kreutzwaldi 1 Tartu 51014, tel (+372) 731 3001, faks (+372) 731 3037, e-post: infoemu.ee

  WebMaster