Auhinnad

Eesti Maaülikooli aasta vilistlane

2018 Vahur Tõnissoo

2017 Madis Ajaots, Arnold Rüütel

2016 Külli Annamaa, Margus Ameerikas

2015 Roomet Sõrmus

2014 Taavi-Tanel Bulitko

2013 Juhan Särgava, Ahto Vili

2012 Anu Hellenurme, Kalev Kreegipuu

2011 Aavo Mölder

2009 Olev Saveli


Aasta õppejõud

2018 - Matemaatika ja füüsika osakonna dotsent Erge Ideon

2017 - Toiduhügieeni ja rahvatervise dotsent Kadrin Meremäe

2016 - Keelekeskuse eesti keele lektor Linda Püssa

2015 - Geodeesia lektor Ene Ilves

 

Innovatiivne õppejõud

2013 - Kadrin Meremäe ja Tarmo Kall

2012 - Anne Kull ning Mart Hovi

         2012 tunnustati diplomiga  innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas Kadrin Meremäed ning Priit Põldmad.

2011 - Ele Vool, Ene Ilves ning Silver Toompalu

2010 - Lauri Lihtmaa ning Arvo Viltrop

2009 - Alo Tänavots, Kaire Uiboleht, Egle Saaremäe ning Raivo Ruus

2008 - Keelekeskus

2007 - Sirje Vabrit, Riina Miljan ning Mati Heinloo

 

Aasta e-õppejõud

2014 - Egle Saaremäe

 

Aasta täienduskoolitaja

2018 - Toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor Katrin Laikoja

2017 - aianduse professor Kadri Karp

2016 - veemajanduse osakonna teadur Egle Saaremäe

2014 - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent, PhD Kalle Kask

2013 - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Riina Soidla

2012 - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

2011 - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

2010 - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja  Mati Roasto

 

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind

Auhinna statuut

2018. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur Priit Bernotas "Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel" projekti eest.

2014. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks“.

Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.

2013. aasta

I preemia - projekt „Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks“. Projekti vastutav täitja Mait Kriipsalu, põhitäitjad Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Rakendusteaduse auhinna konkursil vääris tunnustamist limnoloogiakeskuse angerjauurijate töögrupp Ain Järvalti juhtimisel. Töögrupi liikmed on Meelis Kask, Priit Bernotas ja Maidu Silm.

 

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind

Auhinna statuut

2018. aasta

Teaduse populariseerimise auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur ja doktorant Elina Mark "IVF embrüote tootmistehnoloogia tulemuste ja võimaluste tutvustamine laiemale avalikkusele" tegevuse eest.

2014. aasta

I preemia - Aivar Leito, Kalev Sepp, Leho Luigujõe, Urmas Sellis ja Ivar Ojaste sookure teadusuuringute silmapaistva tutvustuse ja laialdase kajastuse eest meedias.

II preemia - pereülikool Eesti Maaülikooli kui hea õppimiskoha tutvustamise eest nii täiskasvanutele kui lastele.

III preemia - Eesti Maaülikooli tehnikakolledži, tehnikainstituudi ja Tehnikaüliõpilaste Seltsi koostööprojekt „Pneumobiil“. Projekti eestvedajad: Marten Madissoo ja Tõnu Leemet.

2013. aasta

I preemia - Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogiaga ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest.

I preemia - emeriitprofessor Anne Luik jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest.

II preemia - Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest.

III preemia - Asta-Virve Libek, Heljo Jänes, Kersti Kahu ja Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

2012. aasta

I preemia - Doktorantide algatatud projekt "Elus teadus". Projekti pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi teaduse vastu, arendada doktorantide oskusi tutvustada oma teadusteemat lihtsas keeles ning Eesti Maaülikoolis õpetatavaid erialasid ja teadussaavutusi.

II preemia - Teaduse tippkeskus ENVIRON rahvusvahelise taimi ja taimeteadust tutvustava päeva „Taimede lummuse päev“ korraldamise eest 18. mail Tartus ja Tallinnas. Teemapäev ja kaasnenud tegevused aitasid inimestel mõista taimede ja taimeteaduse tähtsust kestliku põllumajanduse, aianduse ja metsanduse arendamisel ning tutvustasid Eesti tipptaimeteaduse arengusuundi.

III preemia - Jaan Leetsar ühistegevust populariseeriva tegevuse ja trükise „Ühistu liikme käsiraamat“ eest. Ühistu liikme käsiraamat on eesti keeles esmakordselt ilmunud ja ühistute liikmetele suunatud praktiline raamat, mis on samal ajal ka teadusliku uurimistöö üldistus parimast maailmakogemusest maamajandusliku ühistegevuse valdkonnas.

2011. aasta

I preemia - Ants-Johannes Martin 2010-2011. a tööde tsükli "Mesilaselaadsete soodustamine kultuurtaimede efektiivsemaks tolmeldamiseks ja kuklasepesade ümberasustamine aedadest" eest.

II preemia - teaduskollektiiv Mati Roasto, Terje Elias, Kadrin Meremäe teaduse populariseerimise eest toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas 2009-2011. a.

III preemia - Olav Kärt populaarteadusliku tegevuse eest kaasaegse söötmistehnoloogia tutvustamisel.

2010. aasta

I preemia - dotsent Ivar Sibul puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest.

II preemia - Indrek Sell puuseente päevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest.

III preemia - mullamuuseumi kollektiiv avalikkusele suunatud populaarteaduslike suundade arenduste eest mullateadusega seotud valdkonnas.

2009. aasta

I preemia - emeriitprofessor Harald Tikk tegevuse eest linnukasvatuse valdkonnas.

II preemia - dotsent Jaak Jaaniste mitmekülgse tegevuse eest astronoomia valdkonnas.

III preemia - MTÜ Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts tegevuse eest Talveakadeemias.

2008. aasta

I preemia - emeriitprofessor Olev Saveli tegevuse eest loomakasvatuse valdkonnas.

II preemia - Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask tegevuse eest puuviljade ja marjade sordiaretuse valdkonnas.

III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Ellen-Juta Haberman tegevuse eest Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve uurimisel.