Emeriitdotsendid

 

Nimi

Teadus-kraad

Struktuuriüksus

Sünniaeg

Nimetamise aeg

Huno Eller

teh-knd

VL

08.07.1933

26.04.2007

Alida Kiis

teh-knd VL 15.03.1929

26.04.2007

† Elbi Lepp

vet-knd

VL

26.08.1939
(† 11.02.2011)

26.04.2007

† Ilme Nõmmisto

pm-knd

VL

19.02.1938
(† 18.04.2013)

26.04.2007

† Vilma Raudsepp

pm-knd

VL

12.06.1925
(† 28.04.2012)

26.04.2007

† Evald Reintam

biol-knd

VL

27.01.1932
(† 27.12.2014)

26.04.2007

† Viivi Sikk

pm-knd

VL

03.06.1936

(† 31.05.2018)

26.04.2007

† Juhan Simovart

vet-dr

VL

02.12.1937
(† 12.07.2015)

26.04.2007

† Edvard Meisner

pm-knd

VL

06.08.1927
(† 06.03.2008)

26.04.2007

† Paul Saks

vet-knd

VL

29.05.1918
(† 20.09.2007)

26.04.2007

† Aksel Tiik

ped-knd

EPA keh.kasv. kateeder

14.05.1921
(† 30.08.2010)

26.04.2007

† Aadu Kolk

vet-knd

VL

03.08.1937
(† 23.08.2013)

28.06.2007

† Jaagup Alaots

vet-knd

VL

27.07.1940
(† 15.10.2012)

28.06.2007

† Ari Välja

teh-knd

MI

01.01.1930
(† 09.09.2012)

29.11.2007

Paul Kurvits

teh-knd

MI

14.10.1929

29.11.2007

Mart Vaus

pm-knd

MI

05.08.1938

29.11.2007

Erich Möldre

maj-knd

MI

21.03.1930

29.11.2007

Asta Palm

teh-knd

MI

06.05.1927

29.11.2007

† Feliks Virma

maj-knd

MI

06.09.1932

(† 11.12.2018)

29.11.2007

† Lembit Aadusoo

teh-knd

TE

02.08.1932
(† 14.10.2012)

20.12.2007

† Uno Essenson

teh-knd

TE

20.03.1929
(† 20.12.2012)

20.12.2007

Endel Kala

teh-knd

TE

16.06.1923

20.12.2007

† Meeme Karolin

teh-knd

TE

19.02.1932
(† 14.12.2013)

20.12.2007

Leonhard Linnas

teh-knd

TE

12.11.1933

20.12.2007

Vello Meriloo

teh-knd

TE

04.08.1934

20.12.2007

† Meinhard Pille

teh-knd

TE

07.02.1922
(† 20.03.2009)

20.12.2007

† Tõnu Sõõro

teh-knd

TE

22.12.1940

(† 30.01.2019)

20.12.2007

Aleksei Torm

teh-knd

TE

16.02.1927

20.12.2007

† Valfrid Treier

teh-knd

TE

02.04.1929
(† 14.10.2010)

20.12.2007

Hillar Vallner

füüs-mat-knd

TE

08.10.1930

20.12.2007

† Uno Ausmees

teh-knd

TE

27.01.1930
(† 04.01.2008)

20.12.2007

Anne-Liis Sõmermaa

biol-knd

PK

17.06.1938

28.02.2008

† Evald Reimets

pm-knd

PK

17.03.1928
(† 18.04.2011)

28.02.2008

† Aino Saar

biol-knd

PK

07.12.1931

(† 14.11.2017)

28.02.2008

Endel Turbas

pm-knd

PK

13.02.1929

28.02.2008

† Ludvig Raudsepp

pm-knd

PK

21.03.1922
(† 27.01.2012)

28.02.2008

† Ervi Lauk

pm-dr

PK

08.07.1942

(† 24.02.2017)

28.02.2008

Malle Kärner

pm-knd

PK

26.04.1942

27.03.2008

† Ivar Abel

maj-knd

MS

03.12.1934
(† 22.04.2012)

27.03.2008

† Kalju Barkala

maj-knd

MS

24.01.1933
(† 12.07.2010)

27.03.2008

Jaan Kivistik

maj-knd

MS

11.08.1933

27.03.2008

† Allan Metsa

maj-knd

MS

16.07.1933
(† 11.03.2015)

27.03.2008

† Ants Mikk

maj-knd

MS

16.01.1930
(† 11.12.2011)

27.03.2008

† Asser Murutar

filos-knd

MS

24.10.1934
(† 28.03.2017)

27.03.2008

Harri Piho

maj-knd

MS

10.11.1927

27.03.2008

Kai Simo

maj-knd

MS

23.06.1938

27.03.2008

† Varri Soo

pm-knd

MS

25.09.1928
(† 03.02.2010)

27.03.2008

† Armand Sukamägi

pm (ökonoomika)-knd

MS

27.04.1933
(† 27.10.2008)

27.03.2008

† Hans Sarv

maj-knd

MS

27.06.1920
(† 03.12.2011)

27.03.2008

† Valter Hiis

pm-knd

PK

12.04.1926

(† 20.10.2017)

24.04.2008

† Mall Reeben

keemia-knd

VL

07.11.1931

(† 29.12.2018)

26.02.2009

Heino Seemen

pm-dr

MI

27.04.1942

30.04.2009

Helle-Tia Heiter

fil-knd

Keelekeskus

27.03.1933

28.05.2009

† Madis Aidnik

vet-knd

VL

16.02.1946
(† 24.04.2017)

19.08.2009

Anne Lüpsik

pm-knd

VL

13.03.1948

19.08.2009

Ülle Lauk

pm-dr PK 13.03.1946 24.09.2009

Kaarin Riives-Kaagjärv

füüs-matem-knd TE 28.08.1942

24.09.2009

Heidi Soe

maj-knd MS 20.02.1941 26.11.2009

Jaak Pikk

pm-knd MI 21.08.1942 06.09.2012
Jaak Jaaniste 

füüs-mat knd

TE 25.05.1944 09.06.2014

Jaan Kuht

pm-knd PK 22.06.1943 25.09.2014

Jaan Leetsar

maj-dr MS 03.04.1946 01.12.2014
Priit Elias pm-dr VL 18.05.1941 26.11.2015
Harri Lille füüs-matem-knd MI 26.06.1941 01.09.2016
Kaljo Voolma biol-dr MI 01.07.1948 27.04.2017
† Mihkel Jalakas PhD vet-med VL

19.06.1940

(† 21.09.2017)

27.04.2017
Enn Ernits vet-dr VL 05.05.1945 30.11.2017
Tõnis Peets        teh-knd               TE 24.02.1943       21.06.2018
Vladimir Andrianov  vet-knd VL 31.03.1953 1.10.2018
Jüri Roots teh-knd MS 20.01.1935 30.05.2019
Silvi Tölp pm-knd VL 16.12.1948 28.11.2019