Praktikakohtade pakkumine üliõpilastele

Praktika sooritamise koht valitakse üliõpilase ja ülikoolipoolse juhendaja koostöös.

Ülikooli poolt tunnustatud praktikaettevõtete kriteeriumideks on:

  • Praktika sisu ja praktikal täidetavad ülesanded peavad olema kooskõlas üliõpilase õpitava erialaga
  • Praktikal peab üliõpilane saama täita praktika eesmärki ja saavutama praktikale seatud õpiväljundid
  • Ettevõtte poolt peab üliõpilasele olema määratud ettevõttepoolne praktika juhendaja
  • Üliõpilaste varasem tagasiside praktikaettevõttele (kui ettevõttes on üliõpilased praktikat juba varem sooritanud), sh juhendamisele, praktika eesmärgi saavutamise ja ülesannete sooritamise võimalikkusele.

Praktikakohtade pakkumiseks palume ettevõttel saata pakkumised ülikoolipoolsele praktika juhendajale pdf dokumendina. Link SIIN.