Ametiühingu liikmete soodustused

Eesti Maaülikooli ametiühinguliikmete soodustused

* Hambaravihüvitus kord aastas;
* Sotsiaaltoetus töövõimetuslehe puhul: hüvitame 15% haigekassa poolt ja tööandja poolt makstud summast (tööandja hüvituse puhul algab meie arvestus alates esimesest haiguspäevast);
* Puhkuse võimaldamine Pärnus, ööbimisega Raeküla Koolimajas, koostöös Tartu Ülikooli AÜ-ga 5-päevaste tuusikutena, kusjuures EMÜ AÜ kompenseerib oma liikmetele poole majutuse maksumusest;
* Jõulupakid EMÜ töötajate lastele ja vanemate ametiühinguliikmete puhul lastelastele kuni 12 aasta vanuseni;
* Tööalaste probleemide korral (astmest madalam palk, tasu mittevastavus tööle jne) on võimalus pöörduda EMÜ AÜ juhatuse poole;
* Tasuta juriidiline abi probleemide korral AÜ juristilt;
* Igal aastal 28. oktoobril sõidu korraldamine soovijatele Lindora laadale;
* Soovi korral ühepäevase väljasõidu korraldamine.