Toetusmeeleavaldus HTM maja ees

Maaülikooli ametiühing avaldas koos kolleegidega toetust teadusrahastuse parandamiseks

19. septembril 2019 kogunesid kõrgkoolide ametiühingud nii Tartus kui Tallinnas, et osaleda kõrghariduse rahastamise suurendamist taotleval toetusmeeleavaldusel. Üritust peeti samaaegselt Tartus haridus- ja teadusministeeriumi maja ees ning Tallinnas Eesti Panga hoone ees.

Meeleavalduse kokkukutsujate kinnitusel pole poliitikud teadusleppest kinni pidanud ning löögi alla on sattunud ka kõrghariduse rahastamine. "Me ei soovi tasulise kõrghariduse taastamist, auditoorse õppetöö vähendamist ja lektorite palgata sundpuhkusele saatmist, nagu on ülikoolides kaalumisel. Tõsises ohus on Eesti teaduse tulevik ja meie rahva kvaliteetne haridus. On vaja reageerida!" seisab pöördumises.

Maaülikooli esindasid meeleavaldusel ametiühingu esinaine Malle Kurm-Oks, Eesti Ametiühingute Keskliidu liige Heiki Lill jt.