Senat

Senati koosseis:

 

1. Rektoraat

Mait Klaassen - rektor, knd (vet-med)

Ülle Jaakma - teadusprorektor, knd (pm)

Endla Reintam - õppeprorektor, dr (mullateadus)       

Lea Michelson - akadeemiline sekretär, MA (ped)

 

2. Akadeemiliste struktuuriüksuste esindajad
 

2.1. Metsandus- ja maaehitusinstituut

Toomas Timmusk - metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor, mag (tehn)
volituste periood 01.01.2019-31.12.2020

Hardi Tullus - metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor, knd (biol)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Ahto Kangur - dotsent, PhD (metsateadus)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Toomas Tamm - dotsent, DSc (tehn)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

2.2. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Ülo Niinemets - professor, PhD (ökofüsioloogia)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Aret Vooremäe - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, mag (pm)
volituste periood 24.04.2020 kuni EMÜ seaduse alusel senati tööle rakendamiseni

Kalev Sepp - professor, PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Kalle Olli - professor, PhD (botaanika ja mükoloogia)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

2.3. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Toomas Tiirats - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor, lektor, mag (vet-med)  
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Andres Valdmann - professor, dr (vet-med)
volituste periood 01.01.2020-31.12.2021

Einar Orgmets - õppedirektor, dr (pm)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Haldja Viinalass - professor, PhD (pm)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

2.4. Majandus- ja sotsiaalinstituut

Ants-Hannes Viira - majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor, teadur, dr (maj)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Rando Värnik - professor, dr (maj)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

2.5. Tehnikainstituut

Andres Annuk - professor, knd (tehn)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

Timo Kikas - professor, PhD
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

2.6. Keelekeskus

Ülle Sihver - keelekeskuse juhataja, mag (kirjalik tõlge)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

2.7. Tehnikakolledž

Margus Arak - tehnikakolledži direktori kt, mag (keskkonnafüüsika)
volituste periood 01.09.2019-31.08.2021

 

3. Üliõpilaskonna esindajad

Sille Rebane - metsandus, doktorant
volituste periood 01.09.2019-31.08.2020

Eneli Põldveer - metsandus, doktoriõpe
volituste periood 01.09.2019-31.08.2020

Martin Tikk - keskkonnakorraldus- ja poliitika, magistriõpe
volituste periood 01.09.2019-31.08.2020

Kaisa Laar - loodusturism, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2019-31.08.2020

Renee Razumov - põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2019-31.08.2020

Sandra Kossinova - metsandus, bakalaureuseõpe
volituste periood 01.09.2019-31.08.2020

 

4. Rektori määratud

Mati Polli - Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse liige

Toomas Noorem - Tartu Teaduspargi juhatuse liige, tegevdirektor