Valitsus

Valitsuse esimees  
Mait Klaassen rektor
Liikmed  
Ülle Jaakma teadusprorektor
Endla Reintam õppeprorektor
Kaire Klaus pearaamatupidaja-rahandusosakonna juhataja
Toivo Ilves haldusdirektor
Aret Vooremäe põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor
Toomas Tiirats veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor
Marek Metslaid metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor
Margus Arak tehnikainstituudi direktor
Ants-Hannes Viira majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor
Jana Prutenskaja üliõpilasesinduse esimees
Sekretär  
Lea Michelson akadeemiline sekretär (sõnaõigusega)

 

Valitsuse tegutsemise alused