Õppekorraldust reguleerib ülikoolis õppekorralduseeskiri.
Üliõpilastel on kohustus osaleda õppetöös ja anda tagasisidet õppetöö kvaliteedi kohta (vastav vorm täidetakse elektrooniliselt õppeinfosüsteemis).

Õppekorraldusalane nõustamine.
-     Üliõpilane saab nõu ja informatsiooni õppekorraldust puudutavates küsimustes oma  instituudi/kolledži  õppekorralduse spetsialistilt ja õppedirektorilt.
-    Õppekorralduse spetsialist/õppedirektor annab nõu järgmistes küsimustes:
õppekava täitmine, vabade õppekohtade täitmine, vabaainete valimine, õppimine külalisüliõpilasena, praktikakorraldus, eriala/õppekava vahetus, õppetoetused, VÕTA, akadeemiline puhkus jtk.
-    Nõu annavad ka kursusejuhendajad, tuutorid ja üliõpilasesinduse liikmed. Võimalus kasutada ka psühholoogi abi ning pöörduda karjäärispetsialisti poole.
-    Välismaale õppima ja/või praktikale minemise sooviga tuleks esmalt pöörduda oma instituudi ERASMUS koordinaatori poole, seejärel ülikooli õppeosakonna ERASMUS koordinaatori poole (Karoli Kõiv, karoli.koiv@emu.ee).
 
Õppekorraldust ja õppetööd puudutavates üldistes küsimustes nõustavad üliõpilasi ülikooli õppeosakonna töötajad.
Üliõpilasstaatusega ja õppetööga seotud tõendeid väljastab oma instituudi õppekorralduse spetsialist.
Kõik taotlused/avaldused sh akadeemilise puhkuse taotlus, tuleb esitada oma instituudi õppedirektorile nõusoleku saamiseks.
Pärast seda, kui üliõpilane on immatrikuleeritud ülikooli, saab taotleda ISIC kaarti siit.