ASTRA doktorikoolid

 

Eestis on 13 doktorikooli, milles osalevad kuus Eesti ülikooli: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.
Eesti Maaülikool on partner kuues doktorikoolis.

 

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool
Doctoral School in Biomedicine and Biotechnology

Partnerid: Tartu Ülikool (vastutav partner), Eesti Maaülikool, Tallina Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool
Doktorikooli liikmed Eesti Maaülikoolis on veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis õppivad põllumajanduse õppekava doktorandid ning (lähtuvalt valitud teemast) veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktorandid.
Kontakt Eesti Maaülikoolis:

Julia Jeremejeva


Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool
Doctoral School in the field of building and environmental engineering

Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool (vastutav partner), Eesti Maaülikool
Doktorikooli liikmed Eesti Maaülikoolis on metsanduse ja inseneeria instituudis õppivad tehnikateaduse õppekava doktorandid.
Kontakt Eesti Maaülikoolis:
Aive Liibusk


Energia- ja geotehnika doktorikool
Doctoral school of Energy and Geotechnology

Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool (vastutav partner), Eesti Maaülikool
Doktorikooli liikmed Eesti Maaülikoolis on metsanduse ja inseneeria instituudis õppivad tehnikateaduse õppekava doktorandid.
Kontakt Eesti Maaülikoolis:
Margus Arak


Kliinilise meditsiini doktorikool
Doctoral School of Clinical Medicine

Partnerid: Tartu Ülikool (vastutav partner), Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Helsingi Ülikool (Soome)
Doktorikooli liikmed Eesti Maaülikoolis on veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava doktorandid (lähtuvalt valitud teemast).
Kontakt Eesti Maaülikoolis:
Julia Jeremejeva


Maateaduste ja ökoloogia doktorikool
Doctoral School of Earth Sciences and Ecology

Partnerid: Tartu Ülikool (vastutav partner), Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut
Doktorikooli liikmed Eesti Maaülikoolis on põllumajandus- ja keskkonnainstituudis õppivad põllumajanduse õppekava doktorandid, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava doktorandid ning metsanduse õppekava doktorandid.
Kontakt Eesti Maaülikoolis: 
Eve Veromann (akadeemiline juht)
Karin Nurme (koordinaator)


Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool
Doctoral School in Economics and Innovation

Partnerid: Tartu Ülikool (vastutav partner), Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, Tallinna Ülikool
Doktorikooli liikmed Eesti Maaülikoolis on põllumajandus- ja keskkonnainstituudis õppivad põllumajanduse õppekava doktorandid.
Kontaktid Eesti Maaülikoolis:
Ants-Hannes Viira (akadeemiline juht)

 

Eesti Maaülikoolis tegutsevad doktorikoolid ASTRA projekti „Väärtusahelapõhine biomajandus“ („Value-chain based bio-economy“) raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Projekti SFOS number: 2014-2020.4.01.16-0036
Rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022