Doktorikraadi kaitsmine

10:53 28.04.2010

Doktorikraadi kaitsmine toimub EMÜ doktorikraadi kaitsmise tingimuste ja korra alusel.

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis on vastu võetud 29. mail 2014 ning kehtib alates 1. septembrist 2014 kuni 30. aprillini 2020. Uus Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ja kord hakkab kehtima alates 1. mai 2020.

Doktorikraadi kaitsmine toimub ühes viiest erialasest kaitsmiskomisjonist.
Kaitsmiskomisjonide koosseisud on kinnitatud Eesti Maaülikooli nõukogu otsusega.

Doktoritöö vormistamine ja kujundus

Doktoritöö vormistamisel kehtivad ülikooli nõukogu poolt kestestatud doktoritöö vormistamise nõuded,
täpsem info
kujundusnäidiste, trükikoja soovituste ning trükiteenuste tellimise kohta.

Doktoritöö publitseerimisega seotud kulud kaetakse akadeemiliste struktuuriüksuste eelarvest /rektori käskkiri nr 1-8/11 27. veebruarist 2014/.