Doktoritööd 2019

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

30. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Sergey Kask
Virtual reality in support of sustainable tourism. Experiences from Eastern Europe
Virtuaalne reaalsus toetamas säästlikku turismi: Ida-Euroopa kogemused
Juhendajad: professor Tiiu Kull, teadur Kati Orru

 

11. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Marek Maasikmets
Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment
Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks
Juhendajad: professor Valdo Kuusemets, dr. Erik Teinemaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus), dotsent Hans Orru (Tartu Ülikool)