Doktoritööd 2021

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

 

19. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Kairi Maileht

Ühytoplankton as ecological quality indicator of lakes

Fütoplankton järvede seisundi indikaatorina

Juhendajad: professor Emeritus Ingmar Ott, juhtivteadur Peeter Nõges

 

8. märts, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Paul Fridtjof Mõtsküla

Contribution to the diagnosis and prognosis of canine cardiac disease through electrodiagnostics and diagnostic imaging

Elektro- ja piltdiagnostika täiendavad rakendused koerte südamehaiguste diagnoosimisel ning prognoosimisel

Juhendajad: professor Toomas Orro, professor Virginia Luis Fuentes (The Royal Veterinary College, UK), professor David Connolly (The Royal Veterinary College, UK) ja doktor Ranno Viitmaa

 

12. aprill, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Jonathan Martin Willow

Examining thiacloprid, essential oils and double-stranded RNA for potential use in biosafe management of pollen beetle

Tiaklopriidi, taimsete eeterlike õlide ja kahe-ahelalise RNA rakendamise võimalused hiilamardikate keskkonnasäästlikus tõrjes

Juhendajad: professor Eve Veromann, professor Guy Smagghe

 

26. aprill, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, põllumajanduse õppekava

Maria Soonberg

Regrouping effects on behaviour and welfare of dairy cows

Grupeerimise mõju piimalehmade käitumisele ja heaolule

Juhendajad: professor David Arney, doktor Marko Kass ja professor Tanel Kaart