Doktoritööd 1996

Enn Ernits - Tartu veterinaarkooli ja -instituudi panus mikrobioloogia ja epizootoloogia arengusse.

Heljo Jänes - Eesti uute ploomisortide talvekindlus.

Arno Kanal - Orgaanilise aine käive kahkjates põllumuldades.

Olav Kärt - Uurimused veiste söödaratsiooni energiasisalduse surendamise võimaluste kohta.

Aleksander Lember - Emiste jõudlusnäitajate sõltuvus ratsiooni metaboliseeriva energia ja proteiini kogusest.

Matti Piirsalu - Linnukasvatuse areng Eestis.

Jaan Praks - Piimalehmade automatiseeritud veterinaarse kontrolli printsiibid ning arendus südametalitluse analüüsi näitel.