Doktoritööd 1997

Margus Harak - Otsene mikrokalorimeetria, holometaboolsete putukate normaalsel ja defektiivsel moondel. Juhendajad: I. Lamprecht, A. Luik.

Erika Mägi - Mõnede parasitooside tõrje bioloogilised alused.

Einar Orgmets - Lehmade välimik, kehamõõtmed ja piimajõudlus.

Boris Reppo - Lehmafarmi tehnoloogiliste elementide ja biotehniliste süsteemide töökindluse määramise ja parandamise meetodid.

Are Selge - Mitmeliigiliste karjamaataimikute saagivõime, rohu toiteväärtus ja söödavus ning lüpsilehmade poolt söödud rohu kogus.