Doktoritööd 2001

Kadri Karp - Agrotehniliste võtete ja sordi mõju mesimuraka (Rubus arcticus) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagile. Juhendaja: dots. Ao Pae.

Arvo Leola - Lüpsiseadmete efektiivne kasutamine. Juhendajad: prof. Boris Reppo, A. Olkonen.

Maire Nurmet - Kapitali struktuur ja efektiivsus: teooriaid ja rakendusi põllumajandussektorile. Juhendaja: dots. Jüri Lehtsaar.

Jüri Olt - Kartuli laiarealise viljelemise põimtehnoloogia. Juhendaja: prof. Mati Heinloo.

Uno Silberg – Agraarpoliitika (monograafia).

Veiko Uri - Produktsiooni ja mineraaltoitainete dünaamika endisele põllumaale rajatud halli- ja hübriidlepa kultuurides. Juhendajad: prof. Hardi Tullus, K. Lõhmus.

Jaak Valgur - Pindega kerade, ketaste, silindrite ja plaatide arvutipõhine jääkpingete eksperimentaalmehaanika. Juhendaja: prof. Jakub Kõo.

Rando Värnik - Maasikakasvatuse efektiivsus Eestis. Juhendaja: prof. Viktor Jullinen.

Heino Õunap - Ürasklastest (Coleoptera, Scolytidae) toituvad röövputukad ja parasitoidid Eestis. Juhendaja: prof. Anne Luik.