Lõpuaktused

2021. aasta lõpuaktused

R 11. juunil    Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut 
T 15. juunil   Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
K 16. juunil    Tehnikainstituut ja Tartu Tehnikakolledž
N 17. juunil   Majandus- ja sotsiaalinstituut
E 21. juunil   Metsandus- ja maaehitusinstituut