Lõpuaktused

2023. aasta lõpuaktused

2022/2023. õppeaasta lõpuaktused toimuvad Eesti Maaülikooli peahoones (Fr. R. Kreutzwaldi 1a) kokku neli aktust, neist esimene on kavas 16. juunil kell 12, kui diplomi saavad veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lõpetajad. 20. juunil on kord põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning 21. juunil metsanduse ja inseneeria instituudi käes. Seejuures korraldatakse põllumajandus- ja keskkonnainstituudile kaks aktust - bakalaureuseastmele ja magistriastmele eraldi. 

Aktustele peahoone aulasse pääsevad lõpetajad, kuid vabade kohtade olemasolul ka külalised. Samuti on võimalik lõpuaktuseid jälgida otseülekandena EMÜ videoserverist (video.emu.ee) ning ekraanidelt aula fuajees, peahoone auditooriumis 104.

16. juunil  kell 12 Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut 
T 20. juunil kell 11 Põllumajandus- ja keskkonnainstituut bakalaureuseaste
T 20. juunil

kell 15

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut magistriaste

K 21. juunil  kell 12 Metsanduse ja inseneeria instituut