Metsandus- ja maaehitusinstituut

Tuutor metsanduse õppekaval

Airiin Vaasa, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: airiin.vaasa@student.emu.ee (+372) 5893 3339, FB: Airiin Vaasa

 

Tuutorid maaehituse õppekaval

Sandra Leetus, ise õpin maaehitust. Kontaktid: tel.  56959089,  sandraleetus@gmail.com, FB:  Sandra Leetus

 

Käbi Kreisman, ise õpin maaehitust. Kontaktid: kabi.kreisman@student.emu.ee, FB:  Käbi Kreisman

 

Tuutor vesiehituse ja veekaitse õppekaval

Johanna Kalda, ise õpin vesiehitust ja veekaitset. Kontaktid: tel. 53651620; johanna.kalda@student.emu.ee, FB: Johanna Kalda

 

Puidutöötlemise tehnoloogia ning geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.