Metsandus- ja maaehitusinstituut

Tuutorid metsanduse õppekaval

Airiin Vaasa, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: airiin.vaasa@student.emu.ee (+372) 5893 3339, FB: Airiin Vaasa

 

Birgit Kiipus, ise õpin magistriõppes metsamajandust. Kontaktid: birgit.kiipus@student.emu.ee (+372) 5628 0076, FB: Birgit Kiipus

 

Sandra Kossinova,  ise õpin bakalaureuseõppes metsandust. Kontaktid: tel. 56089044; sandra.kossinova@student.emu.ee, FB: Sandra Kossinova

 

Tuutor puidutöötlemise tehnoloogia õppekaval

Erik Pungar, ise õpin puidutöötlemise tehnoloogiat. Kontaktid: erik.pungar@student.emu.ee, FB: Erik Pungar

 

Tuutor maaehituse õppekaval

Käbi Kreisman,  ise õpin maaehitust. Kontaktid: kabi.kreisman@student.emu.ee, FB:

 

Tuutor vesiehituse ja veekaitse õppekaval

Johanna Kalda,  ise õpin vesiehitust ja veekaitset. Kontaktid: tel. 53651620; johanna.kalda@student.emu.ee, FB: Johanna Kalda

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.