Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutor aianduse õppekaval

Jaano Oras, ise õpin aiandust. Kontaktid:  jaano.oras@student.emu.ee, FB:  Jaano Oras

Mariliis Lulla, ise õpin aiandust. Kontakt:  mariliiis.lulla@student.emu.ee

 

Tuutor keskkonnakaitse õppekaval

Kärt Kriiva, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid:  kart.kriiva@student.emu.ee, FB:  Kärt Kriiva

 

Tuutor keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval

Iris Epp Sildnik, ise  õpin keskkonnaplaneerimist ja maastikukujundust. Kontaktid:  iris.sildnik@student.emu.ee, FB:  Iris Epp Sildnik

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval

Meriliis Valdlo, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: tel. 55587387 meriliis.valdlo@student.emu.ee, FB:  Meriliis Valdlo

 

Anneli Näkk, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: tel. 56907430, anneli.nakk@student.emu.ee, FB:  Anneli Näkk

 

Elo Tõnissoo, ise õpin loodusturismi ja olen EMÜ ÜE Haridus- ja sotsiaaltoimkonna esimees. Kontaktid: tel. 55591163,  elo.tonissoo@emu.ee, FB: Elo Tõnissoo

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise ning kalanduse ja rakendusökoloogia õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.