Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tuutorid aianduse õppekaval

Elisabeth-Lisette Kõrve, ise õpin aiandust. Kontaktid: elisabeth-lisette.korve@student.emu.ee, FB: Elisabeth Kõrve

 

 

Tuutorid keskkonnakaitse õppekaval


Kirke Hordo, ise õpin keskkonnakaitset. Kontaktid: kirke.hordo@student.emu.ee

 

Tuutorid loodusturismi õppekaval


Raili Laas
, ise õpin loodusturismi. Kontakt: raili.laas@student.emu.ee


Martin Tikk, ise õpin keskkonnakorraldust ja -poliitikat. Kontaktid: martin.tikk@student.emu.ee, (+372) 5326 7516, FB: Martin Tikk

Mariliis Lulla, ise õpin loodusturismi. Kontaktid: mariliis.lulla@student.emu.ee, FB: Mariliis Lulla

 

 

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, kalanduse ja rakendusökoloogia ning keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekavadel ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.