Tuutorikoolitus

TULE TUUTORIKS VÕI BUDDYKS!

Tuutorikoolitus on taas algamas!

 

Selleks, et 2023. aasta rebastel ülikoolieluga kohanemine sujuvalt ja lõbusalt mööduks, ootame Sind õppima tuutoriks! 

Tuutori ülesanne on aidata esmakursuslastel ülikooliõpingutesse sisse elada, tutvustades üliõpilaselu, Maaülikooli, õppetööd ja vaba aja veetmise võimalusi, olles toeks ja suunajaks murettekitavate küsimuste juures ning aidates kursavaimul ellu ärgata. Kui usud, et Sinust võiks saada tuutor, siis tule kursusele!

Tuutorikoolitus (OP.1449, 3EAP) koosneb kahest osast: kevadel toimuvad sotsiaalseid oskusi käsitlevad seminarid ning sügisel tuutoripraktika, kus saad juba päriselt oskusi rebastega rakendada. 

Keda ootame tuutoriks? Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe 1. ja 2. aasta üliõpilasi, integreeritud õppe 1., 2. ja 3. aasta üliõpilasi. Tulla võivad ka 1. aasta magistrandid. Kui sa ise õpid mõnel muul aastal, siis kindlasti edasta see üleskutse kellelegi, keda selles rollis näeksid.

Hetkel on meil tuutorid olemas veterinaarmeditsiini ja geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekavadel. Kõigil teistel õppekavadel olevaid tudengeid ootame kandideerima!

 

Miks tuutoriks kandideerida? 

 • Eneseareng: tuutorina saad arendada enda suhtlemis-, esinemis-, organiseerimis- ja juhtimisoskusi
 • Sotsiaalne kapital: Sul on võimalus leida uusi sõpru ja tuttavaid nii rebaste kui teiste tuutorite hulgast ning koostööd teha ülikooli töötajatega
 • Nutikas tudeng: lisaks sellele, et saad veel parema ülevaate ülikooli õppekorraldusest ja tugisüsteemidest, saad Sa tuutorikoolituse eest 3 EAP-d vabaainete hulka ning väärtusliku kogemuse, mida CV-sse lisada

 

Kui soovid kampa lüüa, saada hiljemalt 10. jaanuariks 2023 motivatsioonikiri aadressile ethel.rosenfeldt@emu.ee. Motivatsioonikirjas (kuni 1lk) vasta järgmistele küsimustele:

 • Räägi pisut endast: mida õpid, millega oled varem tegelenud?
 • Miks just Sina tuutoriks sobid?
 • Milline on Sinu arvates tuutori roll ülikoolis?
 • Kuidas Sa oma senises elus abistamisoskusi rakendanud oled? Too vähemalt üks näide.
 • Milliseid teadmisi ja oskusi Sa tuutorina endas arendada tahaksid?

 

Pärast motivatsioonikirja teeme ühe 15 minutilise lühiintervjuu, et sinuga personaalselt kohtuda ja sinu vastuseid arutada!

 

Kui kõhkled, loe, mida on tuutorikogemus andnud varasematele tuutoritele:

 

"Olen õppinud vabamalt suhtlema."

"Hea meel on kedagi aidata :) "

"Meeletult positiivne õhkkond ja vaba suhtlemine tegid tuutorikoolituse nauditavaks. Ausalt öeldes tundusid kolmapäevased kokkusaamised justkui vestlusõhtud sõprade ja eakaaslaste seltsis. Tänu sellele olen leidnud palju uusi tutvusi, julgen sõna võtta või segaduses olevaid tudengeid aidata.”

"Praktiline ja kasulik psühholoogiakoolitus"

"Hästi palju positiivset energiat!"

“Tuutorlus on minu jaoks olnud eneseteostus. Näiteks esmakursuslaste abistamine, mille üle mul endal on hea meel. See tekitab minus positiivse tunde kui keegi on saanud minu käest abi.”

"Tuutorlus hoiab vaimu värske - tuleb kursis olla ülikoolis toimuvate muutustega."

"Tuutorlus on andnud selge eelise nii suhtlemisel õppejõududega kui ka tööturul teistega konkureerides.

 

Tule Buddyks!

Kui sa tahad aidaga kohaneda meie välistudengitel, kes alles meie ilusat ja hubast Eestit avastavad, siis tule õppima Buddyks!

Buddy ülesanne on aidata äsja saabunud välistudengitel ülikooliõpingutesse sisse elada, tutvustades Eestit, meie üliõpilaselu, Maaülikooli, õppetööd ning vaba aja veetmise võimalusi ja olles toeks ning suunajaks murettekitavate küsimuste juures. Buddyks olemine on seda vahvam, et saad sukelduda rahvusvahelisse keskkonda kodust lahkumata, praktiseerida oma inglise keelt ning arendada kultuuridevahelise kommunikatsiooni võimet. Kui usud, et Sinust võiks saada Buddy, siis tule kursusele!

Välisüliõpilaste tuutori koolitus (OP.1453, 3 EAP) koosneb kahest osast: kevadel toimuvad sotsiaalseid oskusi, kultuuridevahelist suhtlust, migratsioonialaseid küsimusi ja ülikooli reeglistikku käsitlevad seminarid ning sügisel saab kohe neid saadud teadmisi ka praktikas rakendada.

Buddyks on teretulnud kõik ülikoolipere liikmed, kes tahaksid välistudengeid aidata, tutvustada neile meie kombeid ja kultuuri ning aidata neil Eestis paremini kohaneda.

 

Miks buddyks kandideerida?  

 • Eneseareng: buddyna saad arendada enda suhtlemis-, esinemis-, organiseerimis- ja juhtimisoskusi
 • Sotsiaalne kapital: Sul on võimalus leida uusi sõpru ja tuttavaid nii üle maailma saabunud tudengite kui teiste buddyde hulgast ning koostööd teha ülikooli töötajatega
 • Nutikas tudeng: lisaks sellele, et saad veel parema ülevaate ülikooli õppekorraldusest ja tugisüsteemidest, saad Sa tuutorikoolituse eest 3 EAP-d vabaainete hulka ning väärtusliku kogemuse, mida CV-sse lisada

 

Veel boonuseid:

 • Rahvusvaheline kogemus: saad sukelduda rahvusvahelisse keskkonda kodunt lahkumata, arendad oma juhtimis- ja koostöö oskusi rahvusvahelises meeskonnas.
 • Keelepraktika: Buddyks olemine eeldab suhtlemist inglise keeles, kuid seoses sellega, et Eesti Maaülikooli tuleb tudengeid üle maailma, võib soovi korral leida kontakte ka teiste keelekandjate seast ja praktiseerida varem saadud teadmisi.

 

Kui soovid kampa lüüa, saada hiljemalt 20. jaanuariks 2023 motivatsioonikiri aadressile ksenia.safonova@emu.ee. Motivatsioonikirjas (max 1 lk) puuduta palun järgnevaid küsimusi:

 • Räägi pisut endast: mida õpid, mis on sinu hobid ja huvid?
 • Miks just Sina buddyks sobid?
 • Milline on Sinu arvates buddy roll ülikoolis?
 • Kuidas Sa oma senises elus abistamisoskusi rakendanud oled? Too vähemalt üks näide.
 • Milliseid teadmisi ja oskusi Sa buddyna endas arendada tahaksid?

 

Pärast kandideerimist teeme kõigi sobilike kandidaatitega ühise kohtumise-aruteluringi, et tutvuda ja kaardistada meie ootusi ja plaane. Loodame, et kohtume Sinuga juba varsti!