Õppetoetused ja stipendiumid

Õppetoetusi ja riiklikke stipendiume puudutavad maaülikooli korrad leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Taotluste vormid dokumendivormide lehelt.

 

Õppetoetused:
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine eritoetus
Doktoranditoetus

 

Riiklikud stipendiumid:
Tulemusstipendium
Erialastipendium
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Asenduskodu laste stipendium

 
Muud stipendiumid:
 
 

Üliõpilaste õppetoetused 2021/2022. õppeaastal.

 

 

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Doktoranditoetus (660 eurot kuus)

Kõik doktorandid.

Esimesel õppeaastal septembrikuus – õppekava nominaalkestuse ajaks.

ÕISi kaudu

10.10.2021

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 75 või 135 või 220 eurot kuus)

Üliõpilased v.a. doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 569 eurot.   

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

edu.ee kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

oposak@emu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev

 

 

Üliõpilaste riiklikud stipendiumid 2021/2022. õppeaastal.

 

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased.   

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2021

 

10.03.2022

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 2. Loomakasvatus (mag), 3. Toiduainete tehnoloogia (mag), 4. Metsamajandus (mag), 5. Metsatööstus (mag), 6. Tootmistehnika (mag), 7. Loomakasvatus (bak) (erialastipendiumi maksatakse 2020/2021. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele), 8. Toiduainete tehnoloogia (bak) (erialastipendiumi makstakse 2017/2018. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele), 9. Tehnotroonika (rak) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele), 10. Puidutöötlemise tehnoloogia (rak) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

 

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

 

 

 

 

 

 

10.10.2020

 

10.03.2021

 

 

 

 

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

20.08 – 20.09.2021 - terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või 20.01 - 20.02.2022 kevadsemestriks (viieks õppekuuks)

https://taotlused.edu.ee/pub_login.php

Läbi elektroonilise taotluskeskkonna.

20.10.2021

20.03.2022

 

 

 

Asenduskoduhooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

25.09 – 25.10.2021  terveks aastaks (kümneks õppekuuks)

 

https://taotlused.edu.ee/pub_login.php

20.11.2021

 

Info:

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

731 3032

503 1947