Õppetoetused ja stipendiumid

Õppetoetusi ja riiklikke stipendiume puudutavad maaülikooli korrad leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Taotluste vormid dokumendivormide lehelt.

 

Õppetoetused:
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine eritoetus
Doktoranditoetus

 

Riiklikud stipendiumid:
Tulemusstipendium
Erialastipendium
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Asenduskodu laste stipendium

 
Muud stipendiumid:
 
 

Üliõpilaste õppetoetused 2020/2021. õppeaastal.

 

 

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Doktoranditoetus (660 eurot kuus)

Kõik doktorandid.

Esimesel õppeaastal septembrikuus – õppekava nominaalkestuse ajaks.

ÕISi kaudu

10.10.2020

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 75 või 135 või 220 eurot kuus)

Üliõpilased v.a. doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 569 eurot.   

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

edu.ee kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

oposak@emu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev

 

 

Üliõpilaste riiklikud stipendiumid 2020/2021. õppeaastal.

 

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased.   

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2020

 

10.03.2021

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag), 2. Loomakasvatus (mag), 3. Toiduainete tehnoloogia (mag), 4. Metsamajandus (mag), 5. Metsatööstus (mag), 6. Tootmistehnika (mag), 7. Loomakasvatus (bak), 8. Toiduainete tehnoloogia (bak) (erialastipendiumi makstakse 2017/2018. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele), 9. Tehnotroonika (rak) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele), 10. Puidutöötlemise tehnoloogia (rak) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

 

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

 

 

 

 

 

 

10.10.2020

 

10.03.2021

 

 

 

 

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

23.08 – 23.09.2020 -   terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või

20.01 – 20.02.2021 

kevadsemestriks (viieks õppekuuks).

http://taotlused.archimedes.ee

20.10.2020

 

 

 

20.03.2021

 

 

 

Asenduskoduhooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

1.09 – 25.10.2020  terveks aastaks (kümneks õppekuuks)

 

http://taotlused.archimedes.ee/pub_login.php

20.11.2020

 

Info:

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

731 3032

5031947