Õppetoetused ja stipendiumid

Õppetoetusi ja riiklikke stipendiume puudutavad maaülikooli korrad leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Taotluste vormid dokumendivormide lehelt.

 

Õppetoetused:
Vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine eritoetus
Doktoranditoetus

 

Riiklikud stipendiumid:
Tulemusstipendium
Erialastipendium
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
Asenduskodu laste stipendium

 
Muud stipendiumid:
 
 

Üliõpilaste õppetoetused 2022/2023. õppeaastal.

 

 

Õppetoetuste liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Doktoranditoetus (660 eurot kuus)

Kõik doktorandid, kes on immatrikuleeritud doktoriõppesse enne 2022/2023. õa.

Esimesel õppeaastal septembrikuus – õppekava nominaalkestuse ajaks.

ÕISi kaudu

10.10

Vajaduspõhine õppetoetus (üliõpilase/pere sissetulekust sõltuvalt 75 või 135 või 220 eurot kuus)

Üliõpilased v.a. doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle perekonnaliikmete kuu sissetulek on kuni 762,5 eurot (alates 1.01.2022).

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu

7 tööpäeva pärast taotluse esitamist

Vajaduspõhine eritoetus (135 eurot kuus)

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes ja kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus jäeti rahuldamata.    

 

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks või oktoobrikuus ja märtsikuus – neljaks, novembrikuus ja aprillikuus -kolmeks, detsembrikuus ja maikuus - kaheks, jaanaurikuus ja juunikuus - üheks õppekuuks.

oposak@emu.ee kaudu või paberkandjal õppeosakonda

 

Taotluse esitamise kuule järgneva kuu 10. kuupäev

 

 

Üliõpilaste riiklikud stipendiumid 2022/2023. õppeaastal.

 

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased.   

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2022

 

10.03.2023

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 2. Loomakasvatus (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 3. Toiduainete tehnoloogia (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 4. Metsamajandus ja metsaökoloogia (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 5. Metsatööstus (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 6. Tootmistehnika (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 7. Loomakasvatus (bak) (2020/2021. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 8. Toiduainete tehnoloogia (bak) (2017/2018. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 9. Tehnotroonika (rak) (2019/2020. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 10. Puidutöötlemise tehnoloogia (rak) (2019/2020. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

 

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Septembrikuus ja veebruarikuus -  viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

 

 

 

 

 

 

10.10.2022

 

10.03.2023

 

 

 

 

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

20.08 – 20.09.2022 - terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või 20.01 - 20.02.2023 kevadsemestriks (viieks õppekuuks).

https://harno.ee/erivajadusega-uliopilaste-stipendium

Läbi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi.

20.10.2022

20.03.2023

 

 

 

Asenduskoduhooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

Kuni 25. oktoober.

https://harno.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium

 

Läbi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi.

 

 

Info:

Anne Lüpsik

anne.lypsik@emu.ee

731 3032

503 1947