Riiklikud stipendiumid

TULEMUSSTIPENDIUMmakstakse üliõpilastele, kes on täies mahus täitnud õppekava ning on saavutanud suurepäraseid õpitulemusi. Tulemusstipendiumi info leiad siit

ERIALASTIPENDIUMi makstakse prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega õppivatele üliõpilastele.

2022/2023. õppeaastal makstakse erialastipendiumi:

 1. Erialastipendiumi makstakse kuni 50-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsatööstus“ (kood 461) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  2. magistriõppekava „Tootmistehnika" (kood 437) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
 2. Erialastipendiumi makstakse kuni 30-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsamajandus ja metsaökoloogia“ (kood 460) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  2. magistriõppekava „Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine“ (kood 463) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  3. magistriõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (455) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  4. magistriõppekava „Loomakasvatus“ (kood 449) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  5. bakalaureuseõppekava „Loomakasvatus“ (kood 396) (erialastipendiumi makstakse 2020/2021. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  6. bakalaureuseõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (kood 100984) (erialastipendiumi makstakse 2017/2018. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  7. rakenduskõrgharidusõppekava „Tehnotroonika“ (kood 81050) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  8. rakenduskõrgharidusõppekava „Puidutöötlemise tehnoloogia“ (kood 136557) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele).

Erialastipendiumi info leiad siit

ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUMiga toetatakse erivajadusega üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.

Taotlemise info leiad siit.

ASENDUSKODUTEENUSEL JA PEREKONNAS HOOLDAMISEL VIIBINUD ÜLIÕPILASTE KÕRGHARIDUSE OMANDAMIST TOETAVA STIPENDIUMiga toetatakse asenduskodus elavaid  või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud alates 2013/2014 õa.st immatrikuleeritud üliõpilasi.

Taotlemise info leiad siit.

 

Riiklikud stipendiumid 2022/2023. õppeaastal.

Stipendiumite liigid

Kes võivad taotleda

Taotluse esitamise aeg

Taotluse esitamine

Määramise/mittemääramise otsuse tegemise tähtaeg

Erialastipendium (160 eurot kuus)

Vastaval õppekaval* täiskoormusega õppivad üliõpilased.   

Septembrikuus ja veebruarikuus – viieks õppekuuks

ÕISi kaudu

10.10.2022

 

10.03.2023

Erialastipendiumi võivad taotleda järgmiste õppekavade* üliõpilased:

1. Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 2. Loomakasvatus (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 3. Toiduainete tehnoloogia (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 4. Metsamajandus ja metsaökoloogia (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 5. Metsatööstus (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 6. Tootmistehnika (mag) (2021/2022. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 7. Loomakasvatus (bak) (2020/2021. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 8. Toiduainete tehnoloogia (bak) (2017/2018. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 9. Tehnotroonika (rak) (2019/2020. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased), 10. Puidutöötlemise tehnoloogia (rak) (2019/2020. õa-l või varem immatrikuleeritud üliõpilased).

Tulemusstipendium (100 eurot kuus)

 

NB! VÕTAt ei arvestata õppekava  täidetud mahu hulka.

Üliõpilased (v.a doktorandid), kes õpivad täiskoormusega õppes.

Septembrikuus ja veebruarikuus - viieks õppekuuks.

ÕISi kaudu

 

 

 

 

 

 

10.10.2022

 

10.03.2023

 

 

 

 

Erivajadustega üliõpilaste stipendium (puude raskusastmest sõltuvalt 60 – 510 eurot kuus)

Üliõpilased sh doktorandid, kes õpivad täiskoormusega/ osakoormusega õppes ja kellele on määratud puude raskusaste.

20.08 – 20.09.2022 - terveks õppeaastaks (kümneks õppekuuks) või 20.01. – 20.02.2023 kevadsemestriks (viieks õppekuuks).

Taotlus koos nõutud lisadokumentidega tuleb esitada e-posti aadressile rvo.dokumendid@harno.ee, pealkiri "EV stipendium" .

20.10.2022

 

 

 

20.03.2023

 

 

 

Asenduskoduhooldusel viibinud või eeskostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium (160 eurot kuus)

Üliõpilased v.a doktorandid, kes õpivad täiskoormusega õppes.

 

Kuni 25. oktoober

 

Läbi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi.

 

 

 

Info:

Anne Lüpsik
anne.lypsik@emu.ee
731 3032
503 1947