Erialastipendium

Stipendiumi eesmärk: Motiveerida üliõpilasi õppima riigile prioriteetsetes valdkondades täiskoormusega. Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse "Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" alusel.

 1. Erialastipendiumi makstakse kuni 50-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsatööstus“ (kood 461) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  2. magistriõppekava „Tootmistehnika" (kood 437) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
 2. Erialastipendiumi makstakse kuni 30-le protsendile järgmiste õppekavade üliõpilastele:
  1. magistriõppekava „Metsamajandus ja metsaökoloogia“ (kood 460) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  2. magistriõppekava „Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine“ (kood 463) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  3. magistriõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (455) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  4. magistriõppekava „Loomakasvatus“ (kood 449) (erialastipendiumi makstakse 2021/2022. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele)
  5. bakalaureuseõppekava „Loomakasvatus“ (kood 396) (erialastipendiumi makstakse 2020/2021. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  6. bakalaureuseõppekava „Toiduainete tehnoloogia“ (kood 100984) (erialastipendiumi makstakse 2017/2018. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  7. rakenduskõrgharidusõppekava „Tehnotroonika“ (kood 81050) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele);
  8. rakenduskõrgharidusõppekava „Puidutöötlemise tehnoloogia“ (kood 136557) (erialastipendiumi makstakse 2019/2020. õppeaastal või varem immatrikuleeritud üliõpilastele).

Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

Taotleda saab kaks korda aastas:

 • septembrikuus sügissemestriks (september, oktoober, november, detsember, jaanuar)
 • veebruarikuus kevadsemestriks (veebruar, märts, aprill, mai, juuni)

NB! Taotlusi saab esitada septembrikuu jooksul (1.-30.09) ja veebruarikuu jooksul (1.-28.02)

Juhend taotluse esitamiseks õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.

Komisjonid otsustavad erialastipendiumi määramise 10. oktoobriks ja 10. märtsiks.

Vaata: Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis.