Eksamiprotokollid

Eksamiprotokolli saab sisestada kahest kohast - ainekava juurest (vali link Tekita protokoll) ning pealehelt lingi Õppetulemused alt.
Valides pealehelt Õppetulemused avaneb protokollide vorm, kust on võimalik juba olemasolevaid protokolle otsida (ainekava juures on selleks link Vaata protokolle).
Uue protokolli loomiseks valige Lisa protokoll. Avaneb nimekiri ainetest, millele teil on õigus protokolle luua. Valige aine ja ainekava

ning vajutage Tekita protokoll.

Avaneb protokolli vorm


Kui kõik üliõpilased sooritavad eksami ühel ja samal päeval, märkige vastav kuupäev lahtrisse Eksami/arvestuse kuupäev. Kui mitte, jätke see tühjaks. Lahtris Väljaandmise kuupäev olevat kuupäeva ärge muutke, lahter Tagastamise kuupäev jätke tühjaks.
Lisage KÕIK õppejõud, kes üliõpilasi on õpetanud (mitte ainult see, kes eksami vastu võtab).
Protokolli on võimalik lisada ka vahetulemuste veerud.

Üliõpilaste lisamine protokolli
Üliõpilasi saab lisada kahel moel - esmalt lisage üliõpilased, kes on ainele registreerunud (lisada tuleb KÕIK üliõpilased, ka need, kes eksamile ei ilmunud). Kui tarvilik, võib protokollid teha eri instituutide üliõpilastele eraldi (selleks valige valikmenüüst sobiv instituut), ent see ei ole kohustuslik. Valige Lisa ainele registreerunud üliõpilased.
Üliõpilasi, kes ei ole ainele registreerunud, saab lisada nupu Lisa üliõpilasi abil (otsingus piisab ainult üliõpilase nime märkimisest; otsida saab ka tervet kursust, matriklinumbri alusel (eraldage numbrid komadega) jms).
Peale protokolli salvestamist üliõpilasi enam lisada ei saa! (Kui unustasite kellegi lisada, tehke talle lihtsalt eraldi uus protokoll).
Kui olete kõik soovitud üliõpilased nimistusse lisanud, salvestage  protokoll. Seejärel viige protokoll sisekasutusse (sisekasutusse viimisega tekib protokollile ka number). Kõik protokollid tuleb viia sisekasutusse!
Hinnete lisamiseks valige protokolli allosast link Muuda.


Lisage valikmenüü kaudu hinne. Kui kuupäev on märkimata, ka see.
Kõiki hindeid ei pea korraga sisestama! (sisestage hinded, mis on olemas ning salvestage, hiljem on võimalik samasse protokolli hindeid juurde lisada).
Kui konkreetsele üliõpilasele õpetasid ainet kõik õppejõud, jätke õppejõu kohale märge Kõik õppejõud. Kui mõnd konkreetset üliõpilast õpetas vaid üks protokollis olevaist õppejõududest, valige üliõpilase taha ainult tema nimi.
Üliõpilastele, kes eksamile ei ilmunud, märgitakse hindeks "mitteilmunud".
Üliõpilased näevad ka neid hindeid, mis on sisekasutuses olevas protokollis.
Kui kõigile üliõpilastele on hinded lisatud, printige protokoll välja (soovitatavalt .pdf), allkirjastage ning edastage instituudi õppekorralduse spetsialistile, kes protokollid kinnitab.
Sisekasutuses olevat protokolli saab õppejõud ise muuta, kinnitatud protokolli enam mitte.

Positiivse hinde muutmine
Õppekorralduseeskirja järgi on võimalik, et üliõpilane võib positiivset hinnet ka muuta (seda kokkuleppel õppejõuga. See ei ole õppejõule kohustuslik!).
Kui üliõpilane on eksami uuesti teinud ning hinne on kinnitatud protokollis, tuleb olemasoleva hindega protokoll kas uuesti välja printida või küsida juba olemasolev instituudi õppekorralduse spetsialistilt. Paberprotokollil teeb õppejõud käsikirjaliselt muudatuse, kinnitab selle oma allkirjaga ning edastab selle õppekorralduse spetsialistile, kes teeb muudatuse ka ÕISis. Parandatud tulemust õppejõud ise ÕISi sisestada ei saa.

Palun edastada KÕIK semestri jooksul koostatud protokollid oma instituudi õppekorralduse spetsialistile semestri lõpuks!