Kirja saatmine üliõpilastele

Kõigile üliõpilastele, kes on ainele registreeritud, on võimalik ÕISi vahendusel ka kirju saata.
Õppekorralduseeskiri näeb ette, et kõik teated, mis ülikool (st ka õppejõu saadetud kirjad!) on üliõpilase @emu.ee aadressil saadetud, loetakse edastatuks.
Kirja saatmise vormi soovitame kasutada näiteks siis, kui mõni loeng jääb ära või lisate ÕISi uusi õppematerjale. Loomulikult võite ÕISi vahendusel edastada ka kõiksugu muud õppetööga seotud informatsiooni!

Valige ainekava juurest link "Saada aine kuulajatele kiri".

Avaneb kirja saatmise vorm. Näete ainekava, millele registreeritud üliõpilastele kirja saadate, valitud aine koodi ja nimetust. Vaikimisi on kirja pealkirjaks aine kood ja nimetus - selle võib soovi korral ära muuta.
Kirja maksimumpikkuseks on 2000 tähemärki, faile ÕISi kaudu saata ei saa (kui soovite mõnd faili üliõpilastega jagada, lisage see õppematerjalide juurde ning saatke ÕISi vahendusel teade, et olete sinna infot lisanud).
Kirja saate saata kas kõigile aine kuulajaile või ühele rühmale; samuti ainult mingile hulgale üliõpilastest (tehke nime ette märge). Samuti teistele sama ainet õpetavatele õppejõududele ning ka endale (tehke märge nime ette).

Kirja saatmiseks vajutage "Saada".

Kirja saab saata ka valides Ainele registreeritud üliõpilaste juurest lingi Vaata/muuda.