Õppematerjalid

Õppeamterjalide lisamiseks valige Õppeamterjalide haldamine. Ühe õppeaine piires on õppematerjalide kaust kõikidele õppeainet õpetavatele õppejõududele ühine. Seega on soovituslik luua esmalt igale õppejõule nimeline kaust.
Õppeamterjalide lisamisel tuleb esmalt luua kaust ning seejärel laadida sinna dokumendid. Kui dokumendid on ÕISi laetud, neid hiljem enam eraldi kaustadesse tõsta ei saa. Dokumente saab üles laadida ükshaaval. Nii kausta kui faili nimi on piiratud 150 tähemärgiga ning nimedes ei tohi esineda sümboleid "<", ">", "/", """
Materjalide juures saab õppejõud ise määrata, kas need on avalikud (nähtavad ka neile kasutajatele, kes ei ole ÕISi sisse logitud), ÕISi kasutajale või Aine kuulajale (kõik üliõpilased, kes on ainele registreeritud). Märgistust võib kasutada kas ühtselt kõigile dokumentidele või määrata iga dokumendi/kausta juures eraldi.