Vastuvõtuaja lisamine

Valige pealehelt link
Õppejõudude vastuvõtuajad
Teile avaneb järgmine vorm:

Vastuvõtuaja lisamiseks valige „Lisa tund”

 

Toimumise esimesse lahtrisse valige õppeaasta. Teise lahtrisse kirjutage toimumisnädalad akadeemilise kalendri järgi (nädalate märkimisel  "-" = "kuni"; "," = "ja"; st kui vastuvõtt toimub terve semestri jooksul, va aprillikuu, märgitakse see kujul 22-30, 35-37).
Kolmandast valikulahtrist saate valida nädalapäeva.

Viimased lahtrid on vastuvõtuaja algus- ja lõppkellaaja märkimiseks.
Kellaaja märkimisel tasub teada, et ÕIS arvestab õppejõu vaba aega minutilise täpsusega. St et kui õppejõul näiteks lõppeb loeng 14.45, ei luba ÕIS vastuvõtuaja alguseks täpselt sama kellaaega märkida. Sellisel puhul saab vastuvõtuaja alguseks märkida 14.46, ent mitte 14.45.

Toimumise koht:
Kui vastuvõtt toimub õppejõu kabinetis, mitte mõnes auditooriumis, märkige koht märkuste lahtrisse (õppehoone aadress, ruumi number). Praegu on registris olemas ainult Kreutzwaldi 1 (peahoone) kabinetid. Kui lisame ka teiste õppehoonete kabinetid, anname sellest teada!
Kui vastuvõtt toimub mõnes auditooriumis (vms registris olemas olevas ruumis), otsige vastav auditoorium/ruum üles lingi alt „Otsi vabu ruume”.

Märkuste lahtrisse võite vajadusel märkida vaba tekstina ka muud olulist infot.
Struktuuriüksuse juures on oluline ainult esimene tase, st instituut (võite märkida ka teise struktuuriüksuse taseme, ent see ei ole kohustuslik).
Ärge unustage salvestada!

Peale salvestamist näete sisestatud vastuvõtuaega kujul:


Lingi alt „muuda” saate vastuvõtuaega muuta, lingi „kustuta” alt saate selle eemaldada.

Kui õppejõul on vastuvõtuajad mitmel eri päeval, tuleb need eraldi sisestada. Samuti tuleb eraldi sisestada eri kellaaegadega vastuvõtuajad. Võite sisestada ka erandlikke vastuvõtuaegu, mis toimuvad vaid korra. Sel puhul märgitakse nädalate arvu juurde ainult üks konkreetne nädal.

Kõik ÕISi kasutajad saavad vastuvõtuaegu vaadata.
Selleks tuleb pealehelt valida sama link – Õppejõudude vastuvõtuajad
Võimalik on otsida konkreetse isiku vastuvõtuaega otsides esmalt üles õppejõu (link „otsi” märke õppejõud taga) ning vajutades seejärel „otsi”. Samuti on vastuvõtuaegu võimalik otsida näiteks struktuuriüksuse järgi (määrake ära struktuuriüksus ning vajutage „otsi”).