Sessioonõpe

SESSIOONÕPE on õppevorm, kus õppetöö on korraldatud sessioonidena ning rõhk on üliõpilase iseseisval tööl.

Õppekorraldus

Õppesessioonid toimuvad üldreeglina üks kord kuus sessioonõppe ajakava alusel; septembris, oktoobris, novembris, detsembris, veebruaris, märtsis, aprillis, juunis nädalalõpul, jaanuaris ja mais  nädalapikkuse (eksami)sessioonina.

Õppesessioonid sisaldavad kontaktõpet; loenguid, praktikume, seminare, e-õpet, eksameid ja arvestusi (vt täpsemalt õppekorralduseeskirjast, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt).

Tunniplaanid avalikustatakse ÕISis (õppeinfosüsteemis)  enne semesti ajakavas märgitud õppetöö algust.

Õppekorraldusega ja tunniplaaniga seotud infot annavad vastava instituudi õppekorralduse spetsialistid ja õppedirektorid (vt vastava instituudi kodulehte).

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel reguleerib VÕTA kord, mille täisteksti leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Teadmiseks:  

  • Üliõpilasel on kohustus omada ülikooli keskserveri kasutajatunnust, mis on õppeinfosüsteemi (ÕIS) kasutamise eelduseks. Kasutajakonto loomine toimub iseteeninduses ID kaarti kasutades konto.emu.ee keskkonnas.
  • Soovi korral saab alates õppeaasta algusest (1. septembrist) taotleda ISIC kaarti kas Eesti Maaülikooli üliõpilasesindusest või MinuKooli kaardihaldussüsteemist. Eesti üliõpilaspiletit enam ei väljastata.
  • Õppepuhkuse taotlemine toimub vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele.
  • Akadeemilist puhkust on võimalik taotleda/saada omal soovil kuni üks kalendriaasta, tervislikel põhjustel lisaks kuni kaks kalendriaastat ning lapsehooldusega kuni kolm aastat. Omal soovil saab akadeemilist puhkust taotleda alates teisest semestrist.
  • Õppelaenu makstakse täiskoormusega või osakoormusega õppivatele üliõpilastele.
  • Esimese õppeaasta üliõpilased saavad õppelaenu taotleda alates 1. oktoobrist, teised alates 15. septembrist; pangad kontrollivad õppelaenu saamise õigust Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmebaasist st  üliõpilastel ei ole vaja esitada tõendit õppimise kohta.