Sessioonõppe õppekavad

Bakalaureuseõpe

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT
    Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine
METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUT
    Tehnika ja tehnoloogia
(spetsialiseerumine energiakasutuse või tootmistehnika või ergonoomika erialale)

 

Magistriõpe

METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUT  
     Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus  
     Metsatööstus  
     Tootmistehnika  
     Ergonoomika  
     Energiakasutus  
PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT  
     Loodusturism  
     Aiandus  
     Keskkonnakorraldus- ja poliitika  
     Kalandus ja rakendusökoloogia  
     Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine  
     Majandusarvestus ja finantsjuhtimine  
     Ökonoomika ja ettevõtlus  
VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT  

     Loomakasvatus

 
     Toiduainete tehnoloogia