Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

VASTUVÕTT EESTI MAAÜLIKOOLI

Olulised kuupäevad sisseastumisel:

  • Vastuvõtt on lõppenud. Uue õppeaasta vastuvõtutingimused selguvad novembris!

 

Lisainformatsioon:

 

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Maaehitus (ehitusinseneriõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe; lõpetajale antakse magistrikraad)2

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

- laia matemaatika riigieksam vähemalt 30 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 30 punkti 100-st

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kuni 3 keskmise hindega vähemalt 4,5 kutseharidusasutuse ehituslike erialade lõpetanut 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 3­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 3-10 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 8-25 konkursipunkti või 13-25 konkursipunkti

Metsandus (bakalaureuseõpe)

 

 

​- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne  

 

- vastuvõtukatse: test (sooritatakse Moodle keskkonnas)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kuni 3 Luua Metsanduskooli lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,0

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

- test: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Puidutöötlemise tehnoloogia 3

(rakenduskõrgharidusõpe, lõpetajale antakse bakalaureusekraad)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne  

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kuni 5 keskmise hindega vähemalt 4,0 kutseharidusasutuses puidutöötlemise tehnoloogia või tisleri eriala lõpetanut

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe; lõpetajale antakse magistrikraad)2

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti või 13-25 konkursipunkti

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)3

(päevaõpe ja sessioonõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

- laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse tehnika erialade  lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti või 16-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Tehnotroonika

 

(rakenduskõrgharidusõpe, lõpetajale antakse bakalaureusekraad)23

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st

 

- laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti 100-st või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti 100-st või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti 100-st

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse tehnika erialde  lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti

- laia matemaatika riigieksam: 2­˗10 konkursipunkti või kitsa matemaatika riigieksam: 8-10 konkursipunkti või vastuvõtukatse matemaatikas: 2-10 konkursipunkti

keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti või 16-30 konkursipunkti

 


Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Vastuvõtutingimused*

Konkursipunktide kujunemine

 

Aiandus (bakalaureuseõpe)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Kalandus ja rakendusökoloogia (bakalaureuseõpe)

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse kalakasvatuse eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne    

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 3-5 konkursipunkti

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

 

Alusõpe maastikuarhitekti hariduse omandamiseks

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne    

 

vastuvõtukatse: joonistuskatse (sooritatakse Maaülikoolis)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse aianduse, arboristi, linnaaedniku või maastikuehitaja eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

vastuvõtukatse: 3-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-35 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne    

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne     

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

motivatsioonikiri: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 10-30 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

(päevaõpe ja sessioonõpe)

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava Vastuvõtutingimused* Konkursipunktide kujunemine

 

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne     

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0

 

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

 

KOKKU: 7-25 konkursipunkti

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne     

 

lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu:

kuni 3 kutsekeskharidusasutuse toiduainete töötlemise erialade lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,5

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

keskmine hinne: 3-5 konkursipunkti

lõputunnistuse hinne keemias: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 4-20 konkursipunkti

 

KOKKU: 14-50 konkursipunkti

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe; lõpetajale antakse loomaarstikraad)

 

 

 

- eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st!

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: bioloogia

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: matemaatika

 

- lõputunnistuse hinne õppeaines: eesti keel

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis)

- riigieksamite summa: 4­˗20 konkursipunkti

- lõputunnistuse hinne bioloogias: 3-5 konkursipunkti

- lõputunnistuse hinne keemias: 3-5 konkursipunkti

- lõputunnistuse hinne matemaatikas: 3-5 konkursipunkti

- lõputunnistuse hinne eesti keeles: 3-5 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 1-20 konkursipunkti

 

KOKKU: 17-60 konkursipunkti

Veterinaarmeditsiin (ingliskeelne õppekava) (loomaarstiõpe; bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe; lõpetajale antakse loomaarstikraad)
 

 

 

- BioMedical Admissions Test (BMAT), tulemus arvestatakse konkursipunktideks ümber järgnevalt:

testi I osa – maksimaalselt 9 konkursipunkti;

testi II osa – maksimaalselt 9 konkursipunkti;

testi III osa – BMAT tulemus alla 2,5 punkti annab 0 konkursipunkti, BMAT tulemus 2,5-4,0 punkti annab 1 konkursipunkti ning BMAT tulemus üle 4,0 annab 2 konkursipunkti;

eespooltoodud konkursipunktide summat arvestatakse koefitsiendiga 2,0

 

- vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse DreamApplys)

BioMedical Admissions Test (BMAT): 1-40 konkursipunkti

- motivatsioonikiri: 1-10 konkursipunkti

 

KOKKU: 2-50 konkursipunkti

 

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.

Konkursipunktide arvestamisel viiakse riigieksamitulemused 10-punktisüsteemi - riigieksamitulemus korrutatakse 0,1. Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne võetakse arvesse 5-punktisüsteemis ning erinevate õppeainete hinded võetakse 5-punktisüsteemis arvesse veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekaval ning toiduainete tehnoloogia õppekaval. 

NB! Tehnikavaldkonna õppekavale kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma laia matemaatika riigieksamilt on 20 punkti, maaehituse õppekavale kandideerimiseks 30 punkti.

Riigieksamitulemuste asendamine

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami tulemust, selle puudumisel üliõpilaskandidaadi sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksami tulemust (nimetatuist parimat tulemust). Asenduse puudumisel arvestatakse lõputunnistuselt matemaatika hinnet, korrutades see koefitsiendiga 0,8.

** Eesti keele riigieksami asemel saab arvestada eesti keele teise keelena riigieksami tulemust. Parema tulemuse korral on võimalik eesti keele teise keelena riigieksami asemel arvestada eesti keele B2 või C1 tasemeeksami tulemust, vaata lähemalt siit.

*** Kitsa matemaatika riigieksami nõue loetakse täidetuks laia matemaatika riigieksami tulemusega, kusjuures vähemalt 20-punktile sooritatud laia matemaatika või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami tulemusele lisatakse juurde 16 punkti, välja arvatud "Veterinaarmeditsiini" õppekavale konkureerimisel. Suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti.

**** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti (maaehituse õppekaval 30 punkti) ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Sama nõue kehtib, kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on alla 80 punkti või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami tulemus puudub või on alla 20 punkti (maaehituse õppekaval alla 30 punkti). Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20 (maaehituse õppekaval 30). Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 (maaehituse õppekava jaoks 30) ja rohkem punkti (kitsa matemaatika riigieksamil 80 ja rohkem punkti), kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust. 

Puuduvad riigieksamid on võimalik asendada keskharidust tõendavalt dokumendilt vastava õppeaine hindega, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,8, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.