Loomakasvatus


Huvitud koduloomadest, nende heaolust ja füsioloogiast? Sulle pakuvad põnevust põllumajandus ja ettevõtlus? Tahad olla osa tuleviku põllumajandusest. Siis tule ja õpi Eesti Maaülikoolis loomakasvatuse eriala.

 

  • Meilt saad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused loomakasvatuse valdkondade arendamiseks ja majandamiseks.

  • Loomakasvatus on praktiline, põnev ja väljundite rohke eriala – loomakasvatusspetsialistid on tööturul järjest rohkem hinnatud.

  • See eriala annab hea aluse, et luua kasulikke kontakte ning kindlustada oma tulevik.

 

Loomakasvatuse eriala saab Eestis nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes õppida ainult Eesti Maaülikoolis.

Õppekava võimaldab Sul omandada baasteadmised ja oskused põllumajandusest ja loomakasvatusest. Õpetamisel lähtume printsiibist „põllult lauale“ (joonis paremal).

Loomakasvatuse õppijad on mõtteviisilt keskkonna hoidjad, maaelu ja maakultuuri säilitajad ning edendajad.

 

Meil õpid:

  • koduloomade anatoomiat, füsioloogiat ja tähtsamaid biokeemilisi protsesse loomade organismis;
  • tundma põllumajandustaimi ja agronoomiat;
  • põllumajandusloomade ja -lindude tõuaretust, pidamist, söötmist, heaolu ja tervishoidu;
  • põllumajandusökonoomikat ja ettevõtlust;
  • liha- ja piimatoodete valmistamise aluseid.

 

Tubliks praktikuks ja valdkonna tipptegijaks ei saa ilma akadeemiliste alusteadmisteta, sest igapäevatöös saadavat ja kasutada olevat infot on vaja osata analüüsida ja lahti mõtestada, et tulemuslikumalt otsuseid langetada. Õppekava annab akadeemilise lugemisoskuse ja arendab analüüsivõimet. Õppe käigus on Sul palju võimalusi omandada teadmisi läbi praktika, muu hulgas Märja katsefarmis ning erinevates loomakasvatusettevõtetes.

 

 

Õpingud annavad mitmekesise õppekogemuse: teadmisi omandatakse loengutes, seminarides ja praktikumides. Lisaks arendavad kodutööd iseseisva töö, meeskonnatöö - ja läbirääkimisoskust ning ettekanded esinemisjulgust.

 

Loomakasvatuse eriala bakalaureuseõppekaval saab õppida päevaõppevormis. Bakalaureuse õppekava kestab kolm aastat ning paljud lõpetanud jätkavad oma õpinguid sessioonõppena magistriõppes.

Loe lähemalt magistriõppekava kohta:


Meie lõpetajad leiavad endale töö nii era- kui ka avalikus sektoris. Omandatud erialased teadmised võimaldavad lõpetanutel tööle asuda loomakasvatus- või turustusettevõtetes, erialaorganisatsioonides või riigiasutustes.

 

Õppekava kõigil tudengitel on võimalik vahetustudengina õppida ka mõnes välisülikoolis. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Sellega, miks ja kuidas uuritakse erialal loomade heaolu ja käitumist, saad tutvuda ülevaatlikes live videotes:

 

   

 

Loomakasvatuse tudengeid ühendab erialaselts TAURUS, mis ühendab loomakasvatuse vastu huvi tundvaid üliõpilasi kõikidest kõrgkoolidest. Samuti vilistlasi ja õppejõude, kelle tegevus ja huviala on seotud loomakasvatusega või sellega piirnevate teadusharude ja huvialadega.

 

Meie lõpetaja: 

„Mulle on juba varasest noorusest loomad väga meeldinud, mistõttu oli erialavalik asjade loomulik käik. Eneseteostamiseks pakub tänapäeva loomakasvatus meeletult võimalusi. Olen igati oma valikuga rahul! Ka valdkonnas endas on toimunud väga suured muudatused, mistõttu loomakasvatus on muutunud täppisteaduseks, kus kasutatakse kõige uuemaid tehnoloogiaid.“

 
- Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees

 

 

 

Vastuvõtunõuded:

  • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
  • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kutsekeskharidusasutuse põllumajanduslike erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0.

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Tauruse seltsi tegemistel silma peal:  

 

Küsi/Võta ühendust:

Ragnar Leming

Söötmisteaduse õppetool

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

E-post: ragnar.leming@emu.ee

Telefon: +372 731 3444