Maaehitus

 

 • ​Meil õpid tundma säästva ja keskkonnasõbraliku ehituse innovaatilisi lahendusi.

 • Omandad algteadmised põllumajandushoonete projekteerimiseks.

 • Lõpetajana oskad lahendada ehitusega seotud projekteerimisalaseid ja ehitustehnilisi probleeme.

 

Jälgi meid! 

 

Maaehituse õppekava valmistab ette magistrikraadiga ehitusinsenere 5-aastases integreeritud magistriõppes. Õppekava läbinuna omistatakse Sulle vastavalt Kutsekoja kutsestandardile "Diplomeeritud ehitusinseneri esmakutse" (EKR 7. tase). Esmakutse tõendab, et õpitud eriala vastab valdkonna nõuetele ning lubab koheselt insenerina tööle asuda.

 

Spetsialiseeruda on Sul võimalik projekteerijaks või objektijuhiks.

 

Meil õpid:

 • tundma nii kaasaegseid kui ka kohalikke ning loodussõbralikke ehitusmaterjale (savi, lubi, pilliroog) ja nende kasutamist konstruktsioonides;
 • puidust konstruktsioonide projekteerimist, olemasolevate tehnilise seisundi hindamist ning puidutehnoloogiaid;
 • joonestama käsitsi ja kasutama erinevaid joonestusprogramme (AutoCAD, ArchiCAD, Rhinoceros) ning koostama ehituse eelarvet (Caesari programm);
 • olemasolevate tootmis-, talu- ja eluhoonete kaasajastamist ja/või renoveerimist;
 • maaelu seoseid põllumajandusliku tootmisega ja maaehitusega.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid kui ka praktikume ja laboratoorseid töid. Väga palju külastusi tehakse õpingute käigus ehitusobjektidele ning ehitusmaterjale tootvatesse ettevõtetesse. Lisaks saad tudengina praktilisi oskusi suviste praktikumide käigus.

 

Paljud meie õppejõud tegelevad õpetamisele lisaks ka praktilise erialase tööga, eelkõige projekteerimise ja ehitusekspetiisidega, olles seetõttu kursis Eesti ehitusmaastikul toimuvaga, samuti kaasaegsete ehitusmaterjalide omadustega, uudsete ehituslahenduste ning kehtiva seadusandlusega.

 

Lõpetajana võid tööle minna nii avalikku- kui erasektorisse: projekteerimis- ja ehitusfirmadesse, ehitusnõunikuks kohalikku omavalitsusse, lektoriks kõrgkooli õpetama ehituserialadega seotud aineid. Tööpõld on lai ja insenerikutse toob alati leiva lauale. Edukalt magistrikraadi kaitsnuna on Sul võimalik õpinguid jätkata 4-aastases doktoriõppes.

 

Meie lõpetaja: 

 

"Õpingute käigus sai ruttu selgeks, et inseneriteadus on täpsust ja matemaatilist mõtlemist nõudev valdkond, mis vajab jätkuvalt spetsialiste. Teadmised, mis üliõpilasena omandasin, on olnud kasulikud. Kuna Eestimaa ei saa kunagi valmis, siis ei saa otsa ka ehitajate ja projekteerijate töö."

 

- Peeter Voovere, diplomeeritud ehitusinsener / OÜ Embach Ehitus kaasasutaja ja juhatuse liige / töötanud ehitusjuhina rahvusvahelistel tähelepanu pälvinud objektidel

 

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti (2­˗10 konkursipunkti)
 • laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti (2­˗10 konkursipunkti) või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti (8-10 konkursipunkti) või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti (2-10 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)

 

Avalduste vastuvõtt toimub 23. maist kuni 8. juulini SAISis.

Hoia maaehituse tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Alexander Ryabchikov
Maaehituse õppekava juht
Metsandus- ja maaehitusinstituut
E-post: alexander.ryabchikov@emu.ee
Telefon: +372 731 3173