Toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõpe

  • Meil õpid otstarbekalt lahendama toiduainete tehnoloogias ja toidu tooteahelas esile kerkivaid probleeme.

  • Omandad süsteemse ülevaate toidutoorme tootmisest ning oskad hinnata toidu tooteahela terviklikkust toorme tootmisest toiduainete tarbimiseni.

  • Lõpetajana asud tööle tööstusharus, mille toodang moodustab ligi 30% kogu Eesti tööstustoodangust.

 

Toiduainetööstus on Eesti üks olulisemaid tööstusharusid, mis annab tööd ligi 22 000 inimesele. Toiduainete tehnoloogi elukutse on elulähedane ja selle sisu võib lühidalt kirjeldada kui keemia, füüsika, bioloogia, mikrobioloogia ja tehnikaalaste teadmiste rakendamist selleks, et toota tööstuslikult joogi-, liha- piima-, pagari- ja kondiitritooteid, maiustusi ning konserve – kõike seda, millest kodus toitu tehakse või mida tarbitakse valmisproduktina.

 

Meil õpid:

  • taimsete ja loomsete toiduainete tootmise tehnoloogiaid, vastavate toidu tooteahelate funktsioneerimist ning teaduslik-tehnilist arengut;
  • erinevate toiduainete tootmise, säilitamise ja konserveerimise aluseid ja tehnoloogiaid, neis kasutatavaid protsesse ja seadmeid;
  • toiduainete kvaliteedi ja ohutusega seotud aspekte ja sensoorse hindamise aluseid.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare, praktikume kui ka laboratoorseid töid. Kaasaegse õpikeskkonna tagab äsjaloodud Eestis unikaalne laborikompleks, sh uuenenud mikromeierei, lihatehnoloogia, jookide-, pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia ning teadusuuringute laboratooriumid, mis võimaldavad õpitut kohe praktiliselt ellu viia. Samuti on Sul võimalus oma praktika sooritada valdkonna parimates ettevõtetes. 

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Üha populaarsem on õppimine või ettevõtluspraktika ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Lõpetajana leiad tööd toiduainete tehnoloogina, töötades vastutusrikastel ametikohtadel toiduainetööstuses (piima-, liha-, jookide-, konservi- ning pagari- ja kondiitritööstustes) jt toidukäitlemise ettevõtetes. Samuti on võimalik tööle asuda mitmesugustes toiduainete järelevalve, hariduse ning tarbijakaitse organisatsioonides.

 

Omandatud bakalaureusekraad loob eeldused õpingute jätkamiseks toiduainete tehnoloogia magistriõppes.

 

 

Vastuvõtunõuded:

  • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
  • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
  • lõputunnistuse hinne õppeaines: keemia (3-5 konkursipunkti)
  • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (4-20 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kuni 3 kutsekeskharidusasutuse toiduainete töötlemise erialade lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,5.

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee


Küsi/Võta ühendust:

Vilma Tatar
Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
E-post: vilma.tatar@emu.ee
Telefon: +372 731 3357