Ettevalmistuskursused

MATEMAATIKA RIIGIEKSAMI ETTEVALMISTUSKURSUS

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid soovivad kandideerida Eesti Maaülikooli laia matemaatika riigieksami nõudega konkurssidel. Sel juhul saab koolituse lõpus positiivselt sooritatud testi arvestada vastuvõtukatsena.

Toimumisaeg14.01.2020 – 31.03.2020 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.00–19.30

Maht: 78 akadeemilist  tundi (sh 13 tundi iseseisvat tööd)        

Kursuse eesmärk: ettevalmistus laia matemaatika kursuse riigieksamiks ja maaülikooli kõrgema matemaatika kursuste edukaks läbimiseks

Toimumise koht: Tartu, Eesti Maaülikool (tehnikamaja) Kreutzwaldi 56/1 ruum A 202 (teine korrus, saab tulla liftiga või trepist)

Hind: 100 eurot
 

Koolituse teemad:

1. Reaalarvud ja avaldised.

2. Võrrandid ja võrratused.

3. Vektor tasandil. Joone võrrand.

4. Funktsioonid ja nende graafikud.

5. Arvjada ja selle piirväärtus. Aritmeetiline ja geomeetriline jada.

6. Logaritm- ja eksponentfunktsioonid. Logaritm- ja eksponentvõrrandid ning -võrratused.

7. Trigonomeetrilised võrrandid.

8. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis.

9. Planimeetria.

10. Tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika.

11. Integraal.

12. Stereomeetria.

 

Koolituse edukalt läbinu:

teab
- reaalarvudest ja avaldistest;
- planimeetriast;
- logaritm- ja eksponentfunktsioonidest;

tunneb
- vektorit tasandil, joone võrrandit;
- tunneb funktsioone ja nende graafikuid;
- arvjada ja selle piirväärtust;
- aritmeetilist ja geomeetrilist jada;
- funktsiooni piirväärtusi ja tuletisi;
- tõenäosusteooriast ja kirjeldavast statistikast;
- integraali;
- stereomeetriat;

oskab lahendada
- võrrandeid ja võrratusi;
- logaritm- ja eksponentvõrrandeid ning -võrratusi;
- trigonomeetrilisi võrrandeid.
 

Kursus lõpeb arvestustööga. Lõputöö on kokku 100 punkti, kui tulemus on:

  1. 20 punkti on kursus lõpetatud positiivse tulemusega ja on arvestatav sisseastumiseksami asemel Eesti Maaülikooli laia matemaatika riigieksami nõudega konkurssidel;
  2. 51 punkti, siis saab osaleja arvestada tulemust sisseastumiseksami asemel Eesti Maaülikooli laia matemaatika riigieksami nõudega konkurssidel ning lisaks saab arvestuse vabaaines TE.0915, mida saab arvestada õppekava täitmisel.


Õppejõud: Annika Paltsepp, MSc (matem), Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi matemaatika ja füüsika osakonna lektor

Vajalik eelregistreerumine hiljemalt 6. jaanuaril 2020. VAATA ÕPPEKAVA ning REGISTREERU SIIN.