«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse» 2020/2021

«Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse» on maaülikooli loodusteaduste kooli kursus gümnaasiumiõpilastele ja põhikooli lõpuklasside õpilastele, koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga. 
Õppeaastal 2020-2021 töötab kool kaugõppekoolina, meilivahetuse ja kord kuus toimuvate videoloengute abil. Koos iga videoloenguga, neid on õppeaasta jooksul kokku kaheksa, septembrist aprillini, saavad õpilased ka ülesande. Loenguid peavad Eesti Maaülikooli teadlased ja praktikud.
Neli ülesannet on sarnased kõigile osavõtjatele ja neli individuaalsemad. Tööjuhendid ülesande kirjeldusega saadame kõigile registreerunud õpilastele meilile koos videoloengu lingiga. Kõiki ülesannete lahendusi ootame samuti meilile, aadressil juhani@emu.ee
Tagasiside saab igale õpilasele teoks samuti meili teel või ka vajadusel helistades. Kool töötab käsikäes õpilaste kodukoolide bioloogiaõpetajatega, kes aitavad vajadusel kaasa – näiteks õppematerjalide õpilasteni toimetamisel.
Iga ülesande täitmise eest panevad õppejõud ka hinde (A-F). Koolikursuse loeme lõpetatuks, kui kõik 8 ülesannet on saanud positiivse hinde (A-E).
Kooli lõpetajad saavad maaülikooli avatud ülikooli diplomi ja ka kolm ainepunkti, mida võib käiku lasta kõrgkooli õppima asudes.
Eesti Maaülikool on arvestanud loodusteaduste kooli lõpetanutele sisseastumisel kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia, loodusturismi, keskkonnakaitse, aianduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavadele.

 

Loodusfotograafia (õppejõud Ingmar Muusikus)

 

Fototöö juhend

Esimene loengulink jõuab õpilasteni 21.septembril.
Kooli töökorrast, põhimõtetest kõneleb Juhani Püttsepp ja Ingmar Muusikus peab loengu "Loodusfotograafia ABC".

Ülesanne nr 1. Koostada kolme nädalaga 3-5 fotost koosnev fotopäevik, seeria omatehtud looduspilte Eesti sügisest. See ülesanne on ühtlasi kolm nädalat kestev fotokonkurss. Viis parimat saavad auhinnaks uue Eesti Linnuatlase, kümme ära märgitut Ingmar Muusikuse ja Juhani Püttseppa loodusvaatluste raamatu „Armas Augustine“ ja kõik oma töö nõuetekohaselt saatnud saavad Maaülikooli Polli aiandis valmistatud õuna- ja ploomikrõpsu pakid. Auhinnad saavad kätte toimetatud kodukoolide bioloogiaõpetajate vahendusel.

Teine loengulink jõuab õpilasteni 19. oktoobril.
Juhani Püttsepp ja Ingmar Muusikus tutvustavad fotokonkursi tulemusi, vaatame koos auhinnatud pilte. Ingmar kõneleb teemal "Sügis ja loodusfoto".

Ülesanne nr 2 on individuaalne loodusfotoülesanne Ingmarilt, sõltuvalt esimese ülesande täitmisest. 

 

Metsandus (õppejõud Eneli Põldveer ja Teele Paluots)

 

Kolmas loengulink jõuab õpilasteni 16. novembril.
Juhani Püttsepp ja Eneli Põldveer kõnelevad Eesti metsadest, metsade uurimisest. Eneli demonstreerib, kuidas mõõta puud joonlaua abil.

Ülesanne nr 3. Oma valitud puu kõrguse ja ümbermõõdu mõõtmine joonlaua abil. 

Neljas loengulink jõuab õpilasteni 14. detsembril.
Teele Paluots kõneleb ja näitab, kuidas kirjeldada puud ja ümbritsevat (metsa, parki).

Ülesanne nr 4. Oma valitud puu kirjeldamine tema ümbruses. 

 

Ornitoloogia (õppejõud Margit Päkk)


Viies loengulink jõuab õpilasteni 18. jaanuaril.
Margit Päkk kõneleb lindude toitmisest talvel ja me talviste aedade sulelistest. 

Ülesanne nr 5. Pane palun kirja linnuliigid, keda kohtad 19. jaanuari ja küünlapäeva (2. veebruar) vahel. 

Kuues loeng jõuab õpilasteni 15. veebruaril.
Margit Päkk kõneleb Eesti röövlindudest ja nende uurimisest.

Ülesanne nr 6. Talilinnuvaatlus koduümbruses lambarasvapudeli abil. Lüllemäe lambakasvatustalus valmistatud pudeli saavad kõik osalised oma õpetajate vahendusel. 

 

 

Veterinaaria ja loomakasvatus (õppejõud Marko Kass, Birgit Aasmäe, Esta Nahkur ja Eha Järv)

 

Seitsmes loengulink jõuab õpilasteni 15. märtsil.
Eha Järv hindab maaülikooli loomakliinikus koos loomaarst Piret Savviga landseer Aramise tervislikku seisundit ja tutvustab loomaanatoom Esta Nahkuriga kodulooma  mõõtmist.

Ülesanne nr 7. Oma kodulooma mõõtmine ja käitumise kirjeldamine. 

Loomatöö juhend

Kaheksas loengulink jõuab õpilasteni 12. aprillil. 
Marko Kass kõneleb loomade heaolust – kuidas seda mõõta? Birgit Aasmäe tutvustab maaülikooli Märja katselauda elanikke.

Ülesanne nr 8. Iga õpilane saab ühe Märja karja lehma andmed ja teeb nende põhjal arvutusi oma lehma piimaanni kohta. Kirjeldada tuleb oma kohtumist mõne lehmaga.

 

 

Üheksas loengulink jõuab õpilasteni 17. mail.
Võtame videokohtumise käigus kokku maaülikooli loodusteaduste kooli õppeaasta. Siis paneme teele ka osalemistunnistused, diplomid ja auhinnaraamatud.

 

Loodusteaduste koolis õpetavad sel aastal:

Birgit Aasmäe – maaülikooli Märja katsefarmi juhataja
Eha Järv – bioloog, loodusteaduste kooli tagant-tõukaja
Marko Kass – dotsent, erialaks põllumajandusloomade söötmine
Ingmar Muusikus - loodusfotograaf
Teele Paluots – RMK metsakorraldaja, maaülikooli doktorant
Eneli Põldveer – maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli nooremteadur
Margit Päkk – ornitoloog, Eesti Kotkaklubi liige
Juhani Püttsepp – bioloog, loodusteaduste kooli eestvedaja