Õpilastööde juhendamine

Vali oma uurimistöö teema maaülikoolist!

Eesti Maaülikooli teadusteemad hõlmavad väga laia teadusala erinevates valdkondades. Looma- ja taimekasvatus, põllumajandus, toiduteadus, veterinaarmeditsiin, keskkonnahoid, metsandus, tehnika – meie teemade ring on väga lai. Huvitavat ja mitmekesist uurimisainest jätkub!

Eesti Maaülikooli õppejõud, doktorandid ja magistrandid pakuvad heameelega kooliõpilastele võimalust täiendada oma huvi loodusteaduste vallas. Selleks oleme valmis juhendama õpilastöid nii põhikoolis (loovtöö) kui gümnaasiumis (õpilasuurimus). Põnevad uurimistööd on seni valminud nt Loodusteaduste koolis. Allpool leiate teemad, mille meie õppejõud on juhendamiseks välja pakkunud (nimekiri täieneb jooksvalt).

 

 

 
Instituut Teema Juhendaja Kontakt Märkused
MS Põllumajanduse positiivsed ja negatiivsed välismõjud. Teema raames on võimalik uurida põllumajanduse arvestuslikke keskkonnamõjusid lähtuvalt kliima, mulla ja vee aspektidest Jelena Ariva jelena.ariva@emu.ee NB! Ilma välitöödeta
MS Keskkonnaalaste piirangute mõju põllumajandusele. Teema raames on võimalik uurida seadusandlusest tulenevate keskkonda kaitsvate meetmete mõjusid põllumajandustootmise efektiivsusele Jelena Ariva jelena.ariva@emu.ee  
MS Põllumajandus- ja keskkonnapoliitikate kooskõla Jelena Ariva jelena.ariva@emu.ee  
MI Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti kirjutamine Diana Laarmann diana.laarmann@emu.ee  
MI Kuidas saadakse andmeid Eesti metsade kohta? Puude mõõtmine Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. (Vajalik välitöö tegemine) Diana Laarmann diana.laarmann@emu.ee  
MI Käsinavi (GPS) asukohatäpsuse mõõtmine Mait Lang mait.lang@emu.ee  
MI Kodukoha või pargi puude asukohtade kaardistamine, mõõtmine, seisukorra kirjeldus (Vajalik välitöö tegemine.)  Ahto Kangur ahto.kangur@emu.ee  
MI Maa-ameti laserskaneerimise andmete erinevad kasutusvõimalused Tauri Arumäe tauri.arumae@emu.ee  
MI Natural disturbances (wind, fire, insects, etc.) in Estonian forests Floortje Vodde floortje.vodde@emu.ee NB! Inglisekeelne juhendamine!
MI Kahe piirkonna kinnisvara hindade võrdlus Võrreldavad piirkonnad võivad olla näiteks Tartu linna erinevad linnaosad, kaks naabervalda jne. Tööks vajalikud andmed saab kinnisvaraportaalidest. Kristiin Sikk; Mariliis Toom; Merit Mandel; Siim Maasikamäe siim.maasikamae@emu.ee  
MI Minu kodukoha (aga võib olla ka mingi muu piirkond) maakasutust iseloomustavad kaardid läbi aja. Töö tegemise aluseks saab kasutada Maa-ameti geoportaalis olevaid kaarte, sealhulgas ajaloolisi kaarte. Kristiin Sikk; Merit Mandel; Siim Maasikamäe siim.maasikamae@emu.ee  
MI Biovahade kasutamine männikärsakate (Hylobius spp.) tõrjel​ Ivar Sibul ivar.sibul@emu.ee  
PK Orgaaniliste jäätmete käitlemine – kompostimine ja selle olulisus (vermikompostimine, komposti kvaliteedi uurimine, toitainete omastamise uurimine taimede poolt jne) Merrit Shanskiy merrit.shanskiy@emu.ee  
PK Suhkrusisaldus viinamarjades sõltuvalt sordiomadustest Kadri Karp kadri.karp@emu.ee  
PK Koduaia taimestik (oma/vanaema/tuttava koduaed). Koostada liikide nimekiri, hinnata arvukus. Kas liik on aeda ise tulnud või istutatud? Kuidas taimed paljunevad? Kas on kohalik liik, tulnuktaim või kultuurtaim? Nimekirja põhjal koostada aias kasvavate taimede määraja (Eesti eFloora vahenditega.) Malle Leht malle.leht@emu.ee  
PK Looduslike taimede kasvatamine ilutaimedena õpilase kodupaiga/maakonna/asula aedades. koostada nimestik ilutaimedena kasvatatavatest liikidest. Kas liik on aeda toodud (istutatud/külvatud) või aia rajamise käigus olemas olnud ja sinna kasvama jäetud? Teha kindlaks liikide sobivus aias kasvatamiseks. Kas vajab erilist hooldamist? Milliseid mullastiku- ja niiskustingimusi vajab? Kas hakkab naabreid välja tõrjuma? Kui kaua (umbes) liik aias kasvab? Malle Leht malle.leht@emu.ee  
PK Taimsete lenduvühendite emissioonide sõltuvus keskkonnatingimustest​. Mis üldse on taimsed lenduvühendid ja nende roll ning kuidas muutub nende kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis sõltuvalt erinevatest keskkonnatingimustest. Kaia Kask

kaia.kask@emu.ee

 

PK Puuviljandus Liina Arus liina.arus@emu.ee  
PK

Tartu sildade 3D mudelite loomine. Väikese polügonihulgaga 3D mudelite loomiseks SketchUp-is tuleb teha välitöid (tekstuuride pildistamine, lasermõõdistus) ja fototöötlust.

Peeter Vassiljev

peeter.vassiljev@emu.ee

 
TI Diiselmootori töökarakteristikud Risto Ilves risto.ilves@emu.ee  
TI Programmeerimine Arduino UNO platvormil Risto Ilves risto.ilves@emu.ee  
TI Sõiduauto veojõu karakteristikud Risto Ilves risto.ilves@emu.ee  
VL Animal Welfare attitudes among Estonian School children (compare boys and girls attitudes or different ages) David Arney david.arney@emu.ee NB! Inglisekeelne juhendamine!
 

Osalus loodusteaduste koolis kursusel „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse“ Kaheksa väiksemat uurimust või praktilist tööd õppeaasta jooksul (näiteks matkaraja kirjeldus,järveuuring, valgusreostuse mõõtmine, kodulooma mõõtmine, õunapuude lõikamine jne). Kokkuleppel oma õpetajaga võib olla võimalik kursust vormistada uurimistööna-artiklikogumikuna.

Juhani Püttsepp juhani.pyttsepp@emu.ee NB! Töö algab igal aastal septembris, vaata lähemalt siit.

 

Tabelis kasutatud lühendid:
MS - majandus- ja sotsiaalinstituut
MI - metsandus- ja maaehitusinstituut
PK - põllumajandus- ja keskkonnainstituut
TI - tehnikainstituut
VL - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Kuidas üldse kirjutada uurimistööd? Vaata Akadeemiakese  videosid  ja saad teada!

 

 

Otsin juhendajat

Kui siin nimekirjas ei leidu täpselt sellist teemat nagu Sina sooviksid või kui Sul tekkis muid mõtteid, võta julgesti ühendust. Kirjuta meile, mis Sind huvitab ja vaatame, kas leiame Sulle juhendaja!
Kirjelda teemat, millest oled huvitatud.*
Ees- ja perekonnanimi*
E-posti aadress*
Kool ja klass*
Please leave empty: