Juhendatud tööd

Siin saad ülevaate Eesti Maaülikooli õppejõudude, doktorantide ja/või magistrantide kaasjuhendatud töödest. Kui tekib lähem huvi mõne juhendaja või teema vastu, palun võta pakutavate teemade loetelu lehel oleva kontaktivormi abil meiega ühendust.

Õpilase nimi Kool Klass Teema EMÜ juhendaja Kaitsmise
aeg

Kaitstud tööd

Uku Andreas Reigo Miina Härma Gümnaasium VIII Paisjärved reostusallikatena Haage ja Ropka paisjärvede näitel Ronald Laarmaa 2018
Kai-Liis Oja Nõo Reaalgümnaasium XIb Keskonnaalaste piirangute mõju põllumajandustootmisele Jelena Ariva 2017
Karl Erik Märtson Tallinna Reaalkool XI Kassipidamisviisid Eestis ja nende võimalik mõju looduslikule loomastikule Madis Leivits 2017
Helen Riisalu Tartu Jaan Poska Gümnaasium XIe Suhkrusisaldus viinamarjades sõltuvalt sordiomadustest Kadri Karp 2017
Carolin Talvar Ülenurme Gümnaasium XII Ülenurme Gümnaasiumi 8., 10. ja 11. klasside õpilaste arvamused mahetoidust Elen Peetsmann 2016
Harold Oja Viimsi Gümnaasium XI

Taimede kohanemine keskkonnatingimustega ning temperatuuri mõju lehe anatoomiale

Vivian Kuusk 2016
Rait Läänemets, Tario Raimond Meerbach Nõo Reaalgümnaasium XII Sõiduauto kiiruskarakteristikud Risto Ilves 2016

Iris Tikk, Kadri-Kristiine Preimann

Tartu Raatuse Kool VIII

Šokolaadi maitse-eelistused Tartu Raatuse Kooli 8.-9. klassi õpilaste seas

Ants-Hannes Viira 2016
Karl-Martin Vahejõe Tartu Kivilinna Kool VIII Puude aastarõngaste uurimine Maris Hordo 2016
Andreas Eskor Tartu Kivilinna Kool VIII Tartumaa edelaosa haudelinnustiku uurimine Teele Paluots 2016
Ilona Stanitski, Veronika Taraskina Tartu Annelinna Gümnaasium XI Eestis kasvatatud viinamarjade vastavus kvaliteedinõuetele Kadri Karp 2016
Hanna-Riia Allas, Mari Leito Tartu Veeriku Kool VIII Tartu Haljasalade muldade ph-taseme ja ec analüüs Kaire Rannik 2016
Tuuli-Ly Tähtjärv Hugo Treffneri Gümnaasium XII Sfääride moodustamine erinevatest vedelikest Piret Raudsepp 2016
Margus Hanni August Kitzbergi nim Gümnaasium XI Askorbiinhappe mõju inimorganismile ja selle sisaldus erinevates puuvilja ja marjakultuurides Liina Arus 2016
Henry Sillaots Tartu Veeriku Kool VIII Veeriku pargi puude mõõtmine Diana Laarmann 2015
Karin Orgulas Põlva Ühisgümnaasium XII Lenduvate ühendite mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) orienteerumiskäitumisele Ivar Sibul, 
Irja Kivimägi (kaasjuhendaja)
2015
Karin Kivisild Põlva Ühisgümnaasium XII Keskkonnasäästliku NeemAzal -T/S ja sünteetilise insektitsiidi Actara 25 WG mõju jooksiklaste (Carabidae) olfaktoorsele käitumisele Ivar Sibul, 
Irja Kivimägi (kaasjuhendaja)
2015
Kris Pärtel Tallinna Mustamäe Gümnaasium XI Antioksüdandid toidus Piret Raudsepp 2014