Magistriõpe

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

 

Päeva- ja sessioonõppe õppekavad

 

PÄEVAÕPE
 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

(20 õppekohta inglise õppekeelega õppekava)

Juhtumianalüüs, vestlus
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Vastuvõtukatse toimub 12.07 kell 10.00 Kreutzwaldi 5, ruumis 1B2.

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Metsamajandus ja metsaökoloogia1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Maastikuarhitektuuri magistritaseme vestlused toimuvad 12. juulil Kreutzwaldi 56/3 II korrus ruumis 212 (silt fuajees juhatab).

Vestluste voor algab kell 10:00.

Kui kandidaadil on soov osaleda vestlusel BBB kaudu, saab seda teha, kuid sellest peaks komisjonile eelnevalt teada andma, nt hiljemalt 11. juuli pärastlõunaks.

BBB ruum:  https://videosild.emu.ee/b/too-c14-ztv-krt

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Vestlus 

12. juuli kell 9.15 veebis https://videosild.emu.ee/b/kal-kmu-fkx

või kell 11.00 Kreutzwaldi 5 ruum 2C5

Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

16 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (inglisekeelne päevaõpe)

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Portfoolio koos kandideerimisavaldusega
Vaata õppekava

Küsimused vestluse korralduse kohta Toomas Murule: 5067931, toomas.muru@emu.ee

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes

20 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

  Vestlus

  Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10.00 (ainult kirjalikult kohapeal) aud 033, Fr. R. Kreutzwaldi 1a.

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

40 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

kutseeksami Vanemraamatupidaja (tase 6) ja Juhtivraamatupidaja (tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam

 

Vastuvõtukatsed toimuvad 12.07 kell 10:00 vestlusena veebi vahendusel Teams keskkonnas.

Teams keskkonnaga liitumise link on alljärgnev:

Liitu oma arvuti või mobiilirakenduse kaudu

Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin

Lisateave 19_meeting_ZWU1MDZhMmUtMzE3OS00YzU0LWE4YmEtZmViYTEwZDQxOWJm@thread.v2&messageId=0&language=et-EE" target="_blank">Koosolekusuvandid

Vaata õppekava

kutseeksami Geodeet (tase 5, tase 6, tase 7), Maamõõtja (tase 5) ja Maakorraldaja (tase 6 ja tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

Metsatööstus1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam

Vastuvõtukatse toimub 12.07 kell 10.00 Kreutzwaldi 5, ruumis 1B2.

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Aiandus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus, mis võib toimuda ka muul kokkulepitud ajal nii telefonis kui ka videosillas.  Kadri.Karp@emu.ee või tel 5224167https://videosild.emu.ee/b/kad-u51-xwh-ear

Vaata õppekava

Kalandus ja rakendusökoloogia

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus  

12. juuli  kell 10.15  veebis https://videosild.emu.ee/b/kal-3fm-yo6

või kell 11.00 Kreutzwaldi 5 ruum D143

Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus 

12. juuli kell 9.15 veebis​ https://videosild.emu.ee/b/kal-kmu-fkx

või kell 11.00 Kreutzwaldi 5 ruum 2C5

Vaata õppekava

Loodusturism

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne
Vaata õppekava

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus, mis toimub 12. juuli  kell 10.15  veebis,

link https://videosild.emu.ee/b/kat-gob-mrt-o24
Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Vastuvõtukatse sisseastujatele toimub 12. juulil kell 11.00 Kr.1 A seminariruumis 0045.

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Loomakasvatus1

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Toiduainete tehnoloogia1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

Tehnikainstituut

Magistrantide vastuvõtukatsed (eksam) toimuvad 12. juulil Tehnikamajas F. R. Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A107 kell 10:00. 

 

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Energiakasutus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 4 alusel kolm konkursipunkti lisaks.