Magistriõpe

Järelkonkurss magistriõppes

Olulised kuupäevad sisseastumisel:

  • Vastuvõtt on lõppenud. Uue õppeaasta vastuvõtutingimused selguvad novembris!

VASTUVÕTT EESTI MAAÜLIKOOLI 

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

 

Lisainformatsioon:

 

Päeva- ja sessioonõppe õppekavad

 

PÄEVAÕPE

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Metsanduslik kavandamine ja analüüs (ingliskeelne õppekava)
 

 

- vastuvõtukatse: eksam

- vastuvõtukatse: vestlus (vestlusele pääsemise eeldus on vähemalt 50% tulemus vastuvõtukatselt: eksam)


Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Maastikuarhitektuur (eestikeelne õppekava)

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: Portfoolio

 

Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur (ingliskeelne õppekava)
 

 

- vastuvõtukatse: portfoolio

- vastuvõtukatse: vestlus

 

Vaata õppekava

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (ingliskeelne õppekava)
 

 

- vastuvõtukatse: eksam

- vastuvõtukatse: vestlus (vestlusele pääsemise eeldus on vähemalt 50% tulemus vastuvõtukatselt: eksam)

 

Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: vestlus

 

Vaata õppekava

 

1 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

 

Metsatööstus

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: vestlus

 

Vaata õppekava

Metsamajandus ja metsaökoloogia

 

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: vestlus

 

Vaata õppekava

Energiakasutus

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: test ja vestlus

 

Vaata õppekava

Ergonoomika1

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: vestlus

 

Vaata õppekava 

Tootmistehnika1

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: test ja vestlus

 

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Aiandus

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne

 

Vaata õppekava

 

Kalandus ja rakendusökoloogia

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: vestlus  

 

Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: vestlus 

 

Vaata õppekava

Loodusturism

 

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

- eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne

- vastuvõtukatse: vestlus

 

Vaata õppekava

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: motivatsioonikiri ja vestlus

 

Vaata õppekava

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: eksam

 

Vaata õppekava

 

1 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule

Ökonoomika ja ettevõtlus

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: eksam

 

Vaata õppekava

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Loomakasvatus

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: eksam

 

Vaata õppekava

 

Toiduainete tehnoloogia

 

- eelneva õppeastme kaalutud keskmine hinne

- eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või vastuvõtukatse: eksam

 

Vaata õppekava

 

1 Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee