Magistriõpe

Miks astuda maaülikooli magistriõppesse?

Eelkõige on magistriõpe mõeldud erialaste teadmiste ja oskuste süvendamiseks. Kui näiteks ehitusinseneri või veterinaari kutset ei antagi vähema kui magistrikraadiga spetsialistile, siis ka paljudel teistel erialadel on tööle kandideerides eelisseisus need, kelle teadmised ja kogemused on põhjalikumad. Samuti avab magistriõppesse astumine veel ühe võimaluse: akadeemilise karjääri. Kindlasti sobib magistrantuuri astumine ka neile, kel on varem omandatud kõrgharidus mõnel teisel alal, ent sooviks teha karjääris kannapööret.

 

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  • eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja
  • eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Rohkem infot magistriõppesse kandideerimise kohta leidub SIIN.

 

Päeva- ja sessioonõppe õppekavad

 

PÄEVAÕPE

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Metsanduslik kavandamine ja analüüs

20 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

 

Vestlus
Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus 

Vestlus toimub 12. juulil aadressil: Kreutzwaldi 5, 2C5

Vaata õppekava

Maastikuarhitektuur

16 õppekohta (eestikeelne päevaõpe)

13 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Portfoolio koos kandideerimisavaldusega
Vaata õppekava

 

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes

20 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

 

  Vestlus

  Vaata õppekava

Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine

20 õppekohta (ingliskeelne õppekava)

Juhtumianalüüs, vestlus
Vaata õppekava

 

 

SESSIOONÕPE

Metsanduse ja inseneeria instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus

 

Vestlus toimub Teams keskkonnas, link ja vestluse kellaaeg saadetakse päev enne vestluse toimumist e-postiga.

Vaata õppekava

Kutseeksami Geodeet (tase 5, tase 6, tase 7), Maamõõtja (tase 5) ja Maakorraldaja (tase 6 ja tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

 

Metsatööstus1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus

Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10 või kell 14 videosilla vahendusel.

Vaata õppekava

Metsamajandus ja metsaökoloogia1

20 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus
Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10 või kell 14 videosilla vahendusel.

Vaata õppekava

Energiakasutus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10 või kell 14 Kreutzwaldi 56-A202.

Vaata õppekava

Ergonoomika2

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10 või kell 14 Kreutzwaldi 56-A107.

Vaata õppekava 

Tootmistehnika1/2

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam

Sisseastumiseksam toimub aadressil Kreutzwaldi 56-A109

Vaata õppekava

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Aiandus

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne

Vaata õppekava

Vaata sessioonõppe graafikut

 

Kalandus ja rakendusökoloogia

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus  

Vestlus toimub 12. juulil kell 10 või kell 14 järgneval aadressil:  https://videosild.emu.ee/b/kal-3fm-yo6

Vaata õppekava

Keskkonnakorraldus ja -poliitika

15 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus 

 

Vaata õppekava

Loodusturism

15 õppekohta

 

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne ja Vestlus

Vestlus toimub videosilla vahendusel; vestluse link vestluse toimumise ajaga saadetakse päev enne vestluse toimumist e-postiga!


Vaata õppekava

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine1

20 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Vestlus

Vestlus toimub videosilla vahendusel: https://videosild.emu.ee/b/eve-gxa-nfc-6gz


Vaata õppekava

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine*

40 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10 või kell 14 Kreutzwaldi 1a, 033.

Kutseeksami Vanemraamatupidaja (tase 6) ja Juhtivraamatupidaja (tase 7) sooritanutele arvestatakse kehtiva kutsetunnistuse alusel kolm lisapunkti

Ökonoomika ja ettevõtlus

30 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
Vaata õppekava

Vastuvõtukatse toimub 12. juuli kell 10 või kell 14 Kreutzwaldi 1a, 033.

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded

 

Loomakasvatus1

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või Sisseastumiseksam
 

Vaata õppekava

 

Toiduainete tehnoloogia1

15 õppekohta

Eelneva õppeastme lõputöö/eksami hinne või sisseastumiseksam
Sisseastumiseksam toimub 12, juulil kell 10 või kell 14 aadressil Kreutzwaldi 1a, 0045

Vaata õppekava

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad, vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse (tase 7). Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

* Kandideerijatele, kes on omandanud vanem- või juhtivraamatupidaja kutse, antakse kehtiva kutsetunnistuse ettenäitamisel vastuvõtueeskirja lisa 5 alusel kolm konkursipunkti lisaks.