Akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad

Akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonna arengukavad

Majandus- ja sotsiaalinstituudi arengukava 2007-2015
Majandus- ja sotsiaalinstituudi arengukava aastani 2015 tegevuskava

 

Geomaatika osakonna arengukava aastani 2015

Metsakasvatuse ja metsaökoloogia vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2011-2016

Metsakorralduse osakonna/vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2008-2013

Ökofüsioloogia osakonna arengukava

Maaehituse vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2015-2020

Metsatööstuse vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2015-2020

Veemajanduse vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2011-2016

 

Aianduse vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2012-2015

Elurikkuse vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2012-2015

Maastikuarhitektuuri vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2012-2017

Mullateaduse ja agrokeemia vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2012-2015

Rakendushüdrobioloogia vastutusvaldkonna aengukava aastateks 2008-2012

Taimekasvatuse ja taimebioloogia vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2012-2015

Taimetervise vastutusvaldkonna arengukava aastateks 2012-2015

 

Loomageneetika ja tõuaretuse vastutusvaldkonna arengu- ja tegevuskava (2012-2015)

Toiduteaduse ja toiduhügieeni vastutusvaldkonna arengu- ja tegevuskava (2012-2015)

Vesiviljeluse vastutusvaldkonna arengu- ja tegevuskava aastateks 2012-2015

Kliinilise veterinaarmeditsiini vastutusvaldkonna arengukava (2012-2015)

Morfoloogia ja füsioloogia vastutusvaldkonna arengu- ja tegevuskava (kuni 2015)

Pidamiskeskkond, loomade heaolu ja karja tervise vastutusvaldkonna arengu- ja tegevuskava aastateks 2012-2015

Veterinaarmikrobioloogia ja -parasitoloogia vastutusvaldkonna arengu- ja tegevuskava (kuni 2015)

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna arengukava 2007-2015 ja tegevuskava 2007-2010

Söötmisteaduse vastutusvaldkonna arengukava 2012-2014

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teraapia osakonna arengukava 2007-2015

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi arengukava aastateks 2007-2015