TÖÖPAKKUMISTE JA PRAKTIKAPAKKUMISTE AVALDAMINE KARJÄÄRITEENISTUSES

 

 

 

Karjääriteenistus

  • pakub tööandjatele võimaluse leida oma alal motiveeritud tippspetsialiste Eesti Maaülikoolis õppivate tudengite ja vilistlaste hulgast.
  • vahendab praktikakohti, kas puhkuste asendusajaks, hooajatöödeks või tulevase motiveeritud tippspetsialisti leidmise eesmärgil.

Kuulutuste avaldamine karjääriteenistuse infokanalistes on tasuta.
Pakkumisteade või -kuulutus saata e-posti aadressile: katrin.kreegimae@emu.ee.
Lisainfo õppeosakonna juhatajalt telefonil 731 3011.

 

ETTEVÕTETE ESITLUSED JA INFOPÄEVAD

Karjääriteenistuse kaasabil viiakse läbi ettevõtteid tutvustavaid esitlusi ja infopäevi ning korraldatakse maaülikooli tutvustavaid õppekäike.

Esitluse või infopäeva sooviteade saata e-posti aadressile: katrin.kreegimae@emu.ee.
Lisainfo õppeosakonna juhatajalt telefonil 731 3011.

 

EESTI MAAÜLIKOOLI VÄRBAMISTEENUSED TÖÖANDJALE

TÖÖPAKKUMISE VAHENDAMINE

SISU: Teate või kuulutuse avaldamine EMÜ karjääriteenistuse kodulehel, koolisisestes listides, peahoone ja instituutide infostendidel.

KESTUS: Teates või kuulutuses näidatud kandideerimistähtaja lõpuni.
MAKSUMUS: Tasuta
 

PERSONALI EELVALIK

SISU:

  • Tööpakkuja vajaduste kaardistamine.

  • Teate või kuulutuse avaldamine EMÜ karjääriteenistuse kodulehel, koolisisestes listides, peahoone ja instituutide infostendidel.

  • CVde, kaaskirjade ja avalduste hindamine, telefoni- või veebiintervjuu ettevalmistamine ja läbiviimine.

  • Eelvaliku tulemuste edastamine tööandjale.

  • Äraütlemiskirjade koostamine ja saatmine valituks mitteosutunutele.

KESTUS: kuni 1 kuu
MAKSUMUS:  kokkuleppel