ResTa

Eesti Maaülikool pakub lahendusi bioressurside väärindamiseks. ResTa (teadus- ja arendustegevuse toetamine ressursside väärindamisel) toetusel uurisid meie teadlased lähemalt ressursside väärindamist toiduainetetööstuses ja põllumajanduses ning metsanduses puidurafineerimise valdkonnas. Projekti toetasid Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Teadusagentuur.

 

28. augustil toimus Tallinnas seminar "Meie kohalik kuld. Ressursside väärindamise näited Eesti Maaülikoolist," kus anti ülevaade kolme teadusprojekti tulemustest. 

 

RESTA28​ "Teravilja ja õlikultuuride väärindamine"

 

RESTA5 "Termokeemiliste väärindamis-ja biorafineerimistehnoloogiate arendamine ja optimeerimine teise ja kolmanda põlvkonna biokemikaalide tootmiseks lignotselluloossest materjalist"

 

ResTA14 "Taimsete tootmisjääkide bioaktiivsete komponentide kasutamine loomsete toiduainete säilivuse ja tervislikkuse suurendamiseks või loomsete toitude väärindamiseks (TAIMLOOMTOIT)"