Koostatud ekspertarvamused

Eesti Maaülikooli riskihindamisüksuse koostatud ekspertarvamused 2015-2020

2020

 1. Ekspertarvamus sigade kannibalismi kohta.
 2. Ekspertarvamus joogivee kasutamise kohta keemilistele kvaliteedinõuetele ja indikaatoritele mittevastavuse korral.
 3. Ekspertarvamus putukate söödaks kasutamise kohta.
 4. Ekspertarvamus “Karjaterviseprogrammide alase täiendõppekava projekt veterinaararstidele“.
 5. Ekspertarvamus „Molluskitel esinevate veeloomataudide Bonamia ostreae nakkuse ja Bonamia exitiosa esinemise võimalikkus Eesti rannikuvetes“.
 6. Ekspertarvamus “L.monocytogenes’e poolt ettevõttes tekitatud biokirme elimineerimine“.
 7. Ekspertarvamus „Kärjepõhjad“.
 8. Ekspertarvamus fritüürides kasutatavate õlide kasutuskõlblikkuse kontrollimise kohta.
 9. Ekspertarvamus Newcastle haiguse vastu vaktsineerimise kohustuse otstarbekuse kohta.
 10. Ekspertarvamus toidupettuste tuvastamise kohta.
 11. Ekspertarvamus rinnapiimatoodete ohutuse kohta.
 12. Ekspertarvamus farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha hügieeninõuete kohta.
 13. Ekspertarvamus lihatoodetest DNA-põhise loomaliikide määramise kohta.

2019

 1. „Ekspertarvamus teatud loomaliikide ajutistel avalikel üritustel kasutamise kohta“;
 2. Ekspertarvamus „Mis on pett“;
 3. „Ekspertarvamus salmonellooside kontrolli- ja tõrjemeetmete kohta“;
 4. „Ekspertarvamus PRIA põllumajandusloomade registri hobuslaste tõugude ja värvuste korrektsuse kohta“;
 5. „Ekspertarvamus tarbija kindluse indeksi kohta toiduohutuse valdkonnas“;
 6. „Ekspertarvamus AMR* broilerikasvatuses“;
 7. „Ekspertarvamus kloraadi sisalduse kohta kloreeritud joogivees“;
 8. „Ekspertarvamus tetrahüdrokannabinool (THC) kanepitaimes“;
 9. Ekspertarvamus „Vuttide Newcastle’i haiguse vastu vaktsineerimine“;
 10. „Ekspertarvamus L.monocytogenes’e pinnaproovide võtmise ja tulemuste hindamise kohta“;
 11. Ekspertarvamus „Putukate toiduks kasutamisega seotud riskid“;
 12. Ekspertarvamus „Mida Eestis mõistetakse tavapäraselt jogurtina“;
 13. „Ekspertarvamus tarbija kindluse indeksi algtaseme kohta toiduohutuse valdkonnas“;
 14. Ekspertarvamus „Tsinkoksiidi kasutamine veterinaarravimina“;
 15. Ekspertarvamus kaadmiumi kohta Eestis kasvatatavates teraviljades ja köögiviljades.

*AMR – antimikroobne resistentsus

2018

 1. „Allapanu kasutamine sigalates“;
 2. „Kalakajakate toitumisharjumused“;
 3. „Salmonella spp tõrje linnufarmis“;
 4. „Toiduga kokku puutuv materjal, vahariie“;
 5. „Riskid seoses dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCBdega“;
 6. „Toiduohutuse tagamine seoses toidu säilimisaja pikendamisega“;
 7. „Toksilisuse uuringud GM toidu ja söödaohutuse hindamiseks“;
 8. „Eesti köögiviljade ja juurviljade loodusliku vääveldioksiidi ja sulfitisisaldus“;
 9. „Kliimatingimused ja külmutamine kui mõjutegurid“.

2017

 1. „Ameerika haudmemädaniku riskiprofiil Eestis“;
 2. „Tsinkoksiid kui veterinaarravim“;
 3. „Haigusetekitajate karjast karja ülekandumise risk transpordivahendite vahendusel“;
 4. „Ekspertarvamus Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) eesti raskeveo tõugu hobuse aretus- ja säilitusprogrammi ning eriprogrammi kohta“;
 5. „Ekspertarvamus Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu dorperi ja lleyni lambatõugude aretusprogrammide kohta”;
 6. „Ekspertarvamus hapu kommijoogi pH kohta“;
 7. „Ekspertarvamus mõru kõrvitsa kohta“;
 8. „Ekspertarvamus psührotroofsete mikroorganismide kohta toorpiimas ja piimatoodetes“.

2016

 1. „Teadusartiklite põhjal koostatud ülevaade ravimtaimede mõjust väikemäletsejate tervisele“;

 2. „Hinnang metssigade populatsioonis rakendatavate bio-ohutusmeetmete asjakohasuse ja vajalikkuse kohta sigade katku leviku tõkestamiseks“;
 3. „Inimtegevusega seotud SAK leviku riskide vähendamine metsas“;
 4. „Ipe-tuutupuu ohutus“;
 5. „Nitritite ja nitraatide sisaldus lihatoodetes ja lihavalmististes“;
 6. „Akrüülamiidi saadavus Eestis turustatavatest väikelaste toitudest“;
 7. „Toidulisand Cellfood koostis ja toime“;
 8. „Nodulaarse dermatiidi riskiprofiil Eestis“;
 9. „Asjakohased ettepanekud eksootilise ja uue esilekerkiva veeloomataudi tõrje- ja ennetusmeetmete rakendamiseks“;
 10. „Kõrge patogeensusega lindude gripi riskiprofiil Eestis“.

2015

 1. „Sigade Aafrika katku viiruse (SAK) leviku riskid seoses Eestis kasvatatud söödateraviljaga“;
 2. „Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi (KMKS) aretusprogrammi sobivus jõudluskontrolli läbiviimiseks“;
 3. „Tõenäolised nakatumisteed Sigade Aafrika katkust (SAK) tabandunud koduseakarjades“;
 4. „Sigade Aafrika katkust tabandunud riikide epidemioloogilise olukorra ja tõenäoliste nakatumisteede võrdlev analüüs“;
 5. „Toiduga kokkupuutuv tekstiil“;
 6. „Valmistoidu pikaajaline kuumsäilitamine ja kestvuskatsed“;
 7. „Mesilaspere parasiitide väike tarumardikas (Aethina tumida)ja lest liigist Tropilaelaps spp. Riskianalüüs“;
 8. „Toidu mikrobioloogilise saastatuse vähendamiseks kasutatavad meetodid“.