Teadlaste Öö

Teadlaste Öö Eesti Maaülikoolis

 

Teadlaste Öö TASUTA eribussid liiguvad teaduskeskus AHHAA juurest maaülikooli linnakusse kell 18.00, 19.00 ja 20.00.

Maaülikooli linnakust tagasi teaduskeskuse juurde saab eribussiga kell 18.30, 19.30 ja 20.30.

 

Eesti Maaülikooli kava tänavusel Teadlaste Ööl 27. septembril kell 18-22:

 

Taastuvate Loodusvarade Teaduskeskus

(Metsamaja D korpus, Kreutzwaldi tn 5) | Kontakt: Kristel Kirsimäe, tel 731 3774

 

Kell 14-18 eelregistreerimisega töötoad koolidele ja huviringidele. Info klasside ja huviringide registreerimiseks: Kristel Kirsimäe, tel 731 3774, kristel.kirsimae@emu.ee. Töötubadesse registreerumine kuni 15. septembrini.

Kell 18-22 on uksed avatud kõikidele huvilistele. Tegevust jätkub igas vanuses külalistele.

 

Veest nii- ja naapidi

Vee kihistus. Erinevate omadustega (soolsus, temperatuur) vee kihistuse demonstreerimine. Võimalus väikestes akvaariumides ise eri soolsusega ja värviga veekihtidega eksperimenteerida. Vee pindpinevus. Vee pindpinevuse katsed. Helid vees. Demonstreerime helide liikumist õhust vette ja veest õhku. Kuulame kalade keelt.

Veeorganismide käitumise põhitõed. Käitumiskatsed põhjaloomade, zooplanktoni ja kaladega. Vee mikromaailm. Vee-elustik mikroskoobi all. Soolane või mage vesi? Erinevate mineraalvete soolsuse maitsmine, soolsuse arvamine ja soolsuse määramine.

Kui hapu on muld?

Eksperimendis määrame mulla reaktsiooni (pH) erinevatel viisidel ning demonstreerime selle reguleerimise võimalusi. Need teadmised ja oskused on hädavajalikud nii hobiaednikule kui ka põllu- ja metsamehele.

Molekulaargastronoomia töötuba

Erinevad katsetused looduslike toorainete, värvide ja vormidega. Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus PlantValor viib läbi erinevaid katsetusi molekulaargastronoomia valdkonnas.

Iga millimeeter loeb

Mõõdame liikumisaktiivsust erinevatel lülijalgsetel putukatel, räägime erinevatest jalatüüpidest.

Taimede keele lõhnalaboratoorium

Tule vaatama katset, kus selgub, milliseid lõhnu eritab stressis taim, keda sööb putukas. Osale nuusutamise ja lõhnade mõistatamise viktoriinis. Taimed suhtlevad lõhnade abil, see on taimede keel. Nagu inimesed, kannatavad ka taimed stressi käes. Stressis taim hakkab eriliselt lõhnama. Teaduse tippkeskuse EcolChange teadlased räägivad, kuidas stressis taim käitub.

Kuidas näeb Eestimaa välja ülalt vaadatuna

Eesti Maa-ameti aerofotod ja Euroopa Kosmoseagentuuri satelliidipildid Eestimaast selgitustega, aruteludena ja mõistatustena.

Mäng veestendil

Joogivesi tundub meile nii tavaline ja kättesaadav, et me ei oska seda hinnata. Tavaliselt me ei mõtle, missuguste omadustega on joogivesi, kas seda on vaja puhastada ja kuidas kraanivesi meieni jõuab. Siiski on vett vaja õiges kohas, õigel hulgal, õigel ajal ja õige kvaliteediga. Veestendil saab tutvuda erinevate veepuhastuse tehnoloogiatega ning mängida vee omadustega vastavalt tarbija soovile.

Täistundidel toimuvad putukakollektsiooni esitlused.

 

Eesti Maaülikooli tehnikainstituut

(Kreutzwaldi 56) kell 18-21 | Kontakt: Kerli Plato, tel: 506 3284

1) Nanomaterjalid ja homse päeva puhas vesi? Kas me saame puhastada vett, mis sisaldab kahjulikke metalle ja orgaanilist saastet? Tutvustame uusi ja taskukohaseid vee puhastamise võimalusi. Külastajatel on võimalus kaasa võtta oma vesi (näiteks kodukaevust), mida kohapeal testida. Töötuba on inglise keeles!

2) Pneumobiil on suruõhujul sõitev auto. Näitame Tehnikaüliõpilaste Seltsi liikmete kätega projekteeritud, valmistatud ja võisteldud masinat. Saab sõita ja piiluda kapoti alla.

3) Robopihu töötuba. Ehitatakse süstaldest hüdrauliline manipulaator.

4) Teeme katseid biokütuste tootmise uurimiseks erinevatest toormaterjalidest. Kas enne plahvatust on alati kütus? Kas sügisesi lehti ja põhku võib ka mootorisse panna? Saame koos teada.

5) Valgus ja nägemine. Katsetame valguse spektri ja suuna mõjuga nägemismugavusele.

6) Arvjuhitavate tööpinkide programmeerimine. Kõigil soovijatel avaneb võimalus õppida programmeerima ja kasutama arvjuhitavat (CNC) tööpinki. Vaatame koos üle, mis asi on CAM-programm, mis on CNC-tööpink ning kuidas nende kahega endale midagi huvitavat või vajalikku valmistada. Õpitubadega alustame igal täistunnil – palume huvilistel sellega arvestada. Õpitoa orienteeruv pikkus on tunni jagu. Üritus toimub tehnikainstituudi CNC-õppelaboris, vastavad suunised on väljas tehnikamaja koridorides.

 

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

Kreutzwaldi 56/4 labor, uks 27; kell 18-21 | Kontakt: Alexander Ryabchikov, tel: 5344 6667

 

3D-printimine

- Looduslikest materjalidest komposiitidega 3D-printimine (haljastuse väikevormid, ehitised).

3D-printida saab lisaks plastile ja betoonile ka looduslike materjalide baasil valmistatud tarduvate komposiitidega.

Parasvöötmekliimasse sobivad ilma konteineriteta haljastuse väikevormid ja suure energiatõhususega ehitised.

a) Selline 3D-printimise tehnoloogia lubab kiiresti ja odavalt luua atraktiivseid arhitektoonilisi elemente ja kompositsioone.

Suureks eeliseks on ka see, et selliselt valmistatud vormid ei sisalda plastikust, metallist jne elemente ning on 100% taaskasutavad (võib utiliseerida kasvõi lähedase haljasala mullakihi taastamiseks).

b) 3D-prinditud turbakomposiidid on väga energiatõhusad ja sobivad kasutamiseks parasvöötme hoonete piirdetarinditena.  Vähenevad kulud ehitamisele, ekspluatatsioonis ja hoone lammutamise järel selle utiliseerimiseks.

Puitkomposiidid

- Erinevatest puiduliikidest ja/või puidupõhistest materjalidest puusepaliidetega konstruktsioonid.

Puidujäätmetest, mis muidu põletatakse, on võimalik toota väga suure paindetugevusega, aga samal ajal elastseid tooteid ehituskonstruktsioonidele.

Puidu lisandväärtuse tõstmine, puidu taaskasutus.

- Erinevate puiduliikide jäätmete kasutamine kontsentrlilise asetusega  lamellidest liimpuitkomposiitide tootmiseks. Demonstreeritavad võrdluskatsed näitavad väga häid erinevaid tugevusomadusi, võrreldes seniste lahendustega.

 

Anatoomiamuuseum ja loomakliinik

Kreutzwaldi 62 | Kontakt: registratuur, tel 731 3224

 

Külastajatele on avatud maaülikooli anatoomiamuuseum ja loomakliinik.

1. Ekskursioonid väikeloomakliinikus kell 17.00-20.00 (igal täistunnil)

2. Anatoomiamuuseumi külastus, avatud kell 17.00-20.00

3. Väike situatsioonipõhine osalusteater kell 19.00 (10 inimest)​ - (mängu)esmaabipatsiendi käsitlus läbi diagnostika ja kirurgia 

 

 

Eesti Maaülikooli Märja katsefarm

Aretuse 6, Märja kell 17-21 | Kontakt: Birgit Aasmäe, tel 513 270


Kõikidele huvilistele on avatud kaasaegne vabapidamislaut.

 

Osale Facebooki sündmusel SIIN. Kohtumiseni maaülikoolis!